ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu

  • wfośgw

Nazwa zadania – „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu zrealizuje w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” zadanie pt. „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”.

W dniu 06.10.2023 r. została podpisana umowa nr 628/EE/D/2023 o dofinansowanie w formie dotacji. Projekt będzie realizowany od 06.10.2023 r. - 30.06.2024 r.

Koszt całkowity zadania – 65.730,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi  – 59.730,00 zł

Udział własny – 6.000,00 zł

Celem projektu jest: polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie nowej kreatywnej i pomysłowej pracowni edukacyjnej w szkole. Utworzenie nowej "Ekologicznej Pracowni " w dużej mierze ułatwi organizację pracy szkoły umożliwiając efektywniejsze nauczanie biologii jednocześnie w dwóch bardzo dobrze wyposażonych pracowniach. Wykorzystanie metod poglądowych umożliwia sprawne i skuteczne przyswajanie wiedzy przez uczniów. Uczniowie chętnie pracują na lekcjach na których wykorzystywane są nowoczesne technologie informatyczne oraz modele narządów czy procesów. Metody poglądowe pobudzają wyobraźnię uczniów i skuteczniej angażują ich do analizy prezentowanego problemu dzięki czemu nabywana przez uczniów wiedza jest dla nich łatwiejsza - prowadzi do precyzyjnego formułowania problemu badawczego, postawienia hipotezy, jej weryfikację i sformułowanie wniosku.

Opis projektu: Koncepcja „Ekologicznej Pracowni” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ w Łowiczu uwzględnia następujące działania:

1. Remont pracowni, który zakłada: wymianę instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia na LED, energooszczędne, malowanie całej, klasy, cyklinowanie i lakierowanie podłogi, montaż rolet w oknach.

2. Zakup nowoczesnych mebli: szafy i komody, regału na zakupione pomoce dydaktyczne, biurka dla nauczyciela, ławek i krzeseł dla uczniów.

3. Zakup nowoczesnego sprzętu elektronicznego: laptopa, monitora interaktywnego, wizualizera.

Wymienione sprzęty znacznie ułatwią nauczanie. Będzie można wykorzystać na lekcjach prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne. Ułatwi to sprawne wyszukiwanie i przetwarzanie informacji. Ponadto będą z niego mogli korzystać uczniowie pod nadzorem nauczyciela, co zachęci ich do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Wizualizer umożliwi udostępnienie uczniom określonych treści - schematów, analiz.

4. Zakup pomocy dydaktycznych: modele podziałów komórek, model DNA, odkryty tors, szkielet ludzki, mikroskop optyczny z kamerą, zestaw preparatów biologicznych i plansze dydaktyczne.

 

Link do strony jednostki realizującej projekt: www.zsp2lowicz.pl

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.zainwestujwekologie.pl, http://www.wfosigw.lodz.pl/.