Aktualności 2024

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Nieborów

ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Nieborów, obręb Bełchów, składającej się z działek  oznaczonych nr: 716/17, 716/22, 716/23, 716/24, 716/25, 716/26, 716/27, 716/28, 716/29 o łącznej powierzchni 13,6067 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą Nr LD1O/00043660/3.


 

Cofnij