Aktualności 2023

Przetarg na na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Nieborów

STAROSTA  ŁOWICKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Nieborów, obręb 0016 Nieborów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 172 o powierzchni 0,0800 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00038892/0. 

 

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o przetargu – gmina Nieborów, obr. Nieborów, dz. 172
  2. Regulamin przetargu – gmina Nieborów, obr. Nieborów, dz. 172

Cofnij