Aktualności 2023

Dzień wolny od pracy w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

 • dzień wolny od pracy

LXXVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXXVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 19 grudnia 2023 roku, godz. 14.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.


 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z LXXIII, LXXIV i LXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2024 – 2036.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2024 rok.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2024 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2023 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/436/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2023 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  
 18. Zakończenie obrad LXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Łowicki Festiwal Gier Planszowych

Nowoczesne gry planszowe od lat zyskują na popularności. Współczesne gry to wymyślne i kreatywne mechaniki. Najwyższej jakości elementy jak karty, plansze, kości, żetony, znaczniki, figurki, itd. Wszystko okraszone piękną szatą graficzną i osadzone w ciekawej tematyce. Zapewniają wiele godzin zabawy dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów i dla planszówkowych geeków.
Dla Ciebie też!
 
GDZIE? 
II LO im. M. Kopernika, ul. Ułańska 2, Łowicz
 
KIEDY?
16 grudnia: 10:00-21:00
 
WSTĘP 
WSTĘP WOLNY!
 
ATRAKCJE
Wypożyczalnia licząca ponad 400 tytułów gier
Listy gier:
https://boardgamegeek.com/collection/user/ZgrywusGra
https://boardgamegeek.com/collection/user/Tomasz_Gracz
Turnieje i pokazy gier
 
TURNIEJE
12:00 - Karaluszek Kłamczuszek
16:00 - Hero Realms
 
KIERMASZ GIER
Przynieś swoje gry na sprzedaż, albo przyjdź kupić grę od innych.
 
Partnerem Wydarzenia jest Województwo Łódzkie.
 
Organizatorami Festiwalu są Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Łódzki Dom Kultury, II LO w Łowiczu, Zgrywus oraz Tomasz Mońka.
 
Patroni medialni: Radio Victoria, Nowy Łowiczanin, Łowicz24, BoardNews, Planszowe Newsy, Board Times
 • plakat planszówki
 • plansza partner

Dzień wolny od pracy w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

 • obwieszczenie

LXXV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXXV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 8 grudnia 2023 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

 


 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w pierwszym półroczu 2024 r. funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.
 5. Zakończenie obrad LXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Znamy laureatów Konkursu „Władysław Grabski – twórca reformy walutowej”

Znamy laureatów Konkursu „Władysław Grabski – twórca reformy walutowej”, którego organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości, partnerem wydarzenia - Powiat Łowicki.

WYNIKI KONKURSU
W Konkursie wzięło udział ponad 450 uczniów z 8 szkół ponadpodstawowych z obszaru Powiatu Łowickiego. Bezbłędnych odpowiedzi na wszystkie testowe pytania udzieliło 9 uczestników.

Poniżej lista laureatów nagród głównych i przyznanych wyróżnień.

LAUREACI NAGRÓD GŁÓWNYCH:
I miejsce:
Wołek Amelia – IID, I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu
II miejsce:
Sabaj Izabela – II C, I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu
III miejsce:
Kołowacik Julia – II B, I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

PRZYZNANE WYRÓŻNIENIA:

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu
– nie przyznano, trzy najlepsze wyniki uzyskali laureaci nagród głównych

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
Arciszewska Emilia – klasa III B
Motyl Natalia – klasa III C
Radosz  Aleksandra – klasa III B

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
Tarkowski Jakub – klasa III TL
Gonta Hubert – klasa II TiB
Kłakulak Maksymilian – klasa III TMT

Zespół Szkół Technicznych im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
Jóźwicki Marcel – klasa 1Tm
Soliński Grzegorz – klasa I Tm/M
Kret Patryk – klasa 4 TME

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu
Kowalska Nikola – klasa 1TE
Sękowiak Amelia – klasa 1TE
Sut Kacper – klasa 3TFE

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
Świdrowski Wojciech – klasa III LoB
Gędek Szymon  – klasa III A
Jaros Daria – klasa IV A

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Celem konkursu było przybliżenie uczniom sylwetki Władysława Grabskiego (wybitnego polskiego ekonomisty), upowszechnienie wiedzy na temat działalności i życia ww. ekonomisty, w zbogacenie programu nauczania w zakresie edukacji finansowej. Konkurs jest realizowany w ramach projektu Historyczne inspiracje dla przyszłości – Władysław Grabski wybitny Polak Ziemi Łódzkiej

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadpodstawowych publicznych bądź niepublicznych, zlokalizowanych na obszarze Powiatu Łowickiego. Konkurs trwał od 13 listopada do 26 listopada 2023 roku.

Laureatom i uczestnikom konkursowych zmagań gratulujemy.

LXXIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) zwołuję LXXIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 22 listopada 2023 roku, godz. 14.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.


 

  www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad LXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

4.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2120E Żychlin – Grzybów – Jackowice – Bogoria Dolna odcinek Zalesie – Jackowice znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

5.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2732E Bogoria Górna – Bąków Dolny odcinek w m. Bąków Dolny znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

6.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

7.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

8.        Zakończenie obrad LXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Konkursy wiedzy o Władysławie Grabskim

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół z terenu Powiatu Łowickiego do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości przy współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Powiat Łowicki jest oficjalnym partnerem powyższych inicjatyw. 

W zbliżającym się 2024 roku będziemy obchodzili rocznice 100-lecia reform gospodarczych Władysława Grabskiego; 100-lecia powstania polskiego złotego; 100-lecia powstania Banku Polskiego; 100-lecia powstania Banku Gospodarstwa Krajowego - pełniącego po dziś dzień istotną rolę w stymulowaniu i wspieraniu rozwoju gospodarczego; 100-Lecia wydania „Bankructwa Małego Dżeka" książki Janusza Korczaka - powieści, która stała się pierwszym przewodnikiem przedsiębiorczości, kładąc tym samym podwaliny dla polskiej edukacji ekonomicznej. Niniejsze działania są realizacją wspólnego projektu „Historyczne inspiracje dla przyszłości - Władysław Grabski" Wybitny Polak Ziemi Łódzkiej. Projekt „Historyczne inspiracje dla przyszłości - Władysław Grabski" Wybitny Polak Ziemi Łódzkiej, to edukacja ekonomiczna inspirowana działaniami wybitnego ekonomisty, działacza i polityka Władysława Grabskiego. Jest to okazja do przypomnienia znaczenia jego reform i inicjatyw gospodarczych a jednocześnie promocja Powiatu Łowickiego, na terenie którego mieszkał Władysław Grabski. Organizacja konkurów dla uczniów stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 Lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy.

https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/05/grabski_ksiazka.pdf

Tribute To Miles Orchestra – koncert specjalny w 40 rocznicę pierwszego występu Milesa Davisa w Polsce

23 października 2023 r minęło równo 40 lat od słynnego, pierwszego koncertu Milesa Davisa w Polsce - na festiwalu Jazz Jamboree 83. Mija także 26 lat od powstania Tribute To Miles Orchestra.
28 września 1997 roku, koncertem w klubie Akwarium, dokładnie w rocznicę śmierci wielkiego wizjonera jazzu - Milesa Davisa rozpoczęła działalność polska supergrupa jazzowa Tribute To Miles Orchestra. Zespół , znakomicie przyjęty przez publiczność i krytykę, nagrał jako pierwszy w historii polskiego jazzu płytę dla koncernu Warner Bros i, w ciągu wieloletniej działalności, dobrze zapisał się w pamięci fanów.
Tradycja koncertów w rocznicę odejścia wielkiego trębacza jest wciąż podtrzymywana. Od chwili powstania zespół, niezależnie od regularnych tras kultywuje ją, gromadząc licznych zwolenników swej muzyki i niezmiennie zbierając entuzjastyczne recenzje.
30 lat to w jazzie cała epoka. Czas, który upłynął od śmierci Milesa skłania do zastanowienia nad jego nieprzemijającym wpływem na rozwój tej muzyki, ale także nad węzłowymi kwestiami szerszej natury – rolą indywidualności i osobowości w sztuce, pytaniami o niezależność twórcy i ceną, którą za nią trzeba płacić.
Jazz to wolność i emocje, niczym nieskrępowana, bezpośrednia ekspresja – zespół prowadzony przez Wojciecha Konikiewicza odwołuje się do tych wartości, konsekwentnie rozwijając swój oryginalny i bezkompromisowy język muzyczny.
 
𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐞 𝐓𝐨 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐰𝐲𝐬𝐭𝐚̨𝐩𝐢 𝟗 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐚𝐝𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫𝐨𝐤𝐮 𝐨 𝟏𝟖:𝟎𝟎 𝐰 Ł𝐨𝐰𝐢𝐜𝐳𝐮 𝐰 𝐧𝐚𝐬𝐭𝐞̨𝐩𝐮𝐣𝐚̨𝐜𝐲𝐦 𝐬𝐤ł𝐚𝐝𝐳𝐢𝐞:
Cyprian Baszyński – trąbka
Mariusz Fazi Mielczarek – saksofony, klarnet basowy, flet
Wojciech Konikiewicz - syntezatory, organy, fortepian elektryczny, gitara (leader)
Igor Wiśniewski - gitara
Marcin Lamch - bas
Marek Surzyn - perkusja
Adam Lewandowski – instrumenty perkusyjne
 
𝗪𝗼𝗷𝗰𝗶𝗲𝗰𝗵 𝗞𝗼𝗻𝗶𝗸𝗶𝗲𝘄𝗶𝗰𝘇 𝗼 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗶 𝗼𝗿𝗸𝗶𝗲𝘀𝘁𝗿𝘆:
"Historia tego bandu zaczęła się latem 1997. Podczas rozmowy z Mariuszem Adamiakiem przed nieodżałowanej pamięci dawnym klubem Akwarium. Stwierdziliśmy, że trzeba coś zrobić, żeby przywrócić gasnącą wtedy pamięć o Milesie. 28 września zagraliśmy po raz pierwszy dla szczelnie wypełnionej sali (wielu ludzi odeszło wtedy od kasy z kwitkiem, a bramkarze musieli kilkakrotnie interweniować). Szybko okazało się, że jest olbrzymie zapotrzebowanie na tę orkiestrę i tę muzykę. W 1998 r. Warner wydał w niemałym nakładzie płytę TTMO Live, która rozeszła się błyskawicznie - do tego stopnia, że - również z powodu braku dalszych dodruków - nie są znane przypadki pojawiania się jej na jakichkolwiek aukcjach internetowych. W ciągu pierwszych kilku lat istnienia zagraliśmy wiele koncertów w Polsce i Europie, ściągając dużą widownię - do nawet 1000 osób, co było ewenementem nie tylko jak na jazz, 1998 r. wystąpiliśmy także na żywo na antenie programu III Polskiego Radia.
Orkiestra w trakcie swego istnienia wciąż ewoluuje artystycznie i personalnie.
Zaczęliśmy i przez kilka lat graliśmy w pierwszym składzie:
Radosław Maciński - dr, Piotr Iwicki - perc, Marcin Pospieszalski - b, Wojciech Konikiewicz - keys,g, leader, Janusz Yanina Iwański -g, Mariusz Fazi Mielczarek - sax, fl - Andrzej Przybielski - tp.
Stopniowo zaczęli pojawiać się w niej inni muzycy.
I tak - po śmierci nieodżałowanej pamięci Andrzeja Przybielskiego trębacze:
Cyprian Baszyński, Antoni Gralak, Kamil Szuszkiewicz
saksofoniści: z Wlk. Brytanii Jan Kopinski (Pinski Zoo, Zone K, Reflektor), Janusz Smyk, Sebastian Stanny
gitarzyści:
Dariusz Krupa, Piotr Rubik, Dariusz Śliwa, Adam Walicki
basiści:
z Wlk.Brytanii Dr Das (Asian Dub Foundation, Dhangsha), Filip Jurczyszyn, Marcin Lamch, Maciej Matysiak, Piotr Żaczek
perkusjoniści: Piotr Jackson Wolski, Adam Lewandowski
perkusiści:
Wojciech Kostrzewa, Artur Lipiński, Przemysław Pacan, Marek Surzyn
W ten sposób wokół zespołu zgromadzony został krąg znakomitych muzyków, z których większość dotąd z nim współpracuje.
Przez te lata muzyka, którą gramy wywołuje niezmiennie żywy odzew: wszystkie koncerty przebiegają w niezwykłej atmosferze, dochowaliśmy się też wiernej, licznej publiczności i wielu sympatyków.
Wytworzyła się wokół nas świetna atmosfera, która tym bardziej mobilizuje nas do kontynuacji działalności, w tym do nagrania nowego, tym razem studyjnego, dwupłytowego albumu.”
 
𝗪𝗼𝗷𝗰𝗶𝗲𝗰𝗵 𝗞𝗼𝗻𝗶𝗸𝗶𝗲𝘄𝗶𝗰𝘇 𝗼 𝗠𝗶𝗹𝗲𝘀𝗶𝗲 𝗶 𝗼𝗱𝗰𝘇𝘆𝘁𝗮𝗻𝗶𝘂 𝗷𝗲𝗴𝗼 𝗺𝘂𝘇𝘆𝗸𝗶:
„Muzyka Milesa jest jednym z fundamentów jazzu współczesnego. Całe pokolenia artystów inspirują się nią i znajdują w spuściźnie wielkiego mistrza wciąż aktualne, uniwersalne przesłanie. Davis otworzył Wrota Percepcji, przez które przeszło wielu i zapewne jeszcze niemało przejdzie...
Zakładając przed laty TTMO zgromadziłem najwybitniejszych artystów jazzu polskiego. Przeżyliśmy i wciąż przeżywamy razem niezapomniane chwile, wielokrotnie spotykając się z niezwykle głębokim odbiorem ze strony publiczności. Fenomen ten nie był dla nas nigdy powodem do samozadowolenia, czy próżności – raczej skłaniał ku refleksji nad siłą tej muzyki, a może – nade wszystko – sposobem jej wykonywania. Wynik tych przemyśleń był taki, że nigdy nie staraliśmy się tworzyć kopii, we własny sposób interpretując tematy wielkiego trębacza. Miles lives!“
 • plakat wydarzenia

Dzień wolny od pracy w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

 • obwieszczenie

LXXIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXXIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 25 października 2023 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A. 


 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie obrad LXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2022/2023.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXII/450/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr LXX/436/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2023 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2023 – 2025”
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2024 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Łowiczu, obręb Bratkowice oznaczonej jako działki nr 8497/241 i 8516/5.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad LXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska

Obwieszczenie ZPŁ o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028 – 2030.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy

Na podstawie Uchwały Nr 1280/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 października 2023 roku ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2024 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje trwać będą od 11 do 20 października br.

PIKNIK JESIENNY - pieczenie ziemniaka

Serdecznie zapraszamy na „PIKNIK JESIENNY – pieczenie ziemniaka” w dniu 8 października w Boczkach Chełmońskich. 

𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦:
12.00 - Msza święta
13.30 - oficjalne rozpoczęcie
13.40 - część artystyczna w wykonaniu uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łowicki
13.40 - ZST w Łowiczu
14.20 - ZSP nr 3 w Łowicz
15.30 - „Jesienne refleksje – nie tylko o kasztanach” – Joanna Chaba
16.30 - koncert zespołu „Universe”

𝐏𝐨𝐧𝐚𝐝𝐭𝐨:

- animacje dla dzieci: malowanie buzi, warkoczyki, przejażdżki kucykiem, mini zoo
- stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z możliwością degustacji potraw kuchni regionalnej
- łowickie granie oraz gawędy

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐣𝐞:
 Współorganizatorem wydarzenia jest Parafia pw. św. Rocha w Boczkach Chełmońskich.
 Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie.

 • plakat wydarzenia

Noc Bibliotek

Przed nami 9. Noc Bibliotek pod hasłem ,,Absurd nie czytać". Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu także włącza się w tę ogólnopolską akcję już po raz trzeci. Dla naszych czytelników przygotowaliśmy wiele atrakcji.

Rozpoczynamy o godz. 12.00 od seansu dla dzieci ,,Pamiętniki Tatusia Muminka". To polska koprodukcja na podstawie książek Tove Jansson. Sentymentalna gratka dla nieco starszych i coś całkowicie odmiennego dla młodych widzów, którzy mogą poznać Muminki na nowo.

Kategoria wiekowa: 5+, reżyseria: Ira Carpelan, kraj i rok produkcji: Finlandia/Polska 2021, czas trwania: 74 min, wersja językowa: dubbing.

O godz. 14.00 zapraszamy na Rodzinny turniej wiedzy Omnibus, do którego mogą zgłosić się drużyny liczące od 2 do 5 osób. Zapraszamy dzieci i młodzież z rodzicami lub opiekunami. Przygotowaliśmy zagadki dla całej rodziny. Do wygrania nagrody rzeczowe. Aby zgłosić się do naszego Omnibusa należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do siedziby biblioteki do 2 października 2023 r.  Regulamin Turnieju oraz Formularz zgłoszeniowy dostępne są stronie internetowej Biblioteki www.pbplowicz.pl.

O godz. 15.30 wyświetlimy film familijny ,,Moja mama gorylica”. To animowana adaptacja znanej w Polsce książki Fridy Nilsson. Film o miłości, empatii i trosce o słabszych.

Kategoria wiekowa: 5+, reżysera: Linda Hambäck, kraj i rok produkcji: Szwecja, Norwegia, Dania 2021, czas trwania: 75 min, wersja językowa: dubbing.

Na filmy obowiązują zapisy pod nr telefonu: 46 837 38 74.

Ponadto zapraszamy na jesienne warsztaty plastyczne oraz wymianę roślin doniczkowych. Zachęcamy do przyjścia ze swoim ulubionym cytatem literackim.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Tego dnia Biblioteka czynna w godz. 12.00-18.00.

 • plakat Noc Bibliotek

LXXII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXXII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 27 września 2023 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z LXX i LXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023 w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena przygotowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2023/2024.
 6. Informacja o naborze do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/386/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023 – 2025”.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr LXX/436/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2023 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łowiczu w obrębie Bolimowska oznaczonych jako działki nr 2767/6 i nr 2767/4 oraz w obrębie Małszyce oznaczonej jako działka nr 554/1.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXI/403/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2716E Różyce – Jasieniec odcinek Kocierzew Północny – Lipnice znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. 
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu łowickiego. 
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad LXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Oferta kursów maturalnych dla uczniów Powiatu Łowickiego

Drodzy Rodzice, Szanowna Młodzieży!

Nasz Powiat Łowicki zawsze stawia na rozwój i edukację. Dlatego z ogromną radością pragniemy przedstawić Wam wyjątkową ofertę, która może stać się kluczem do sukcesu w najważniejszych egzaminach w życiu każdego ucznia – egzaminie maturalnym.

Wspólnie z Fundacją Miasto oraz Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prezentujemy wyjątkową ofertę kursów online, prowadzonych przez najlepszych nauczycieli w Polsce – laureatów konkursu Nauczyciel Roku. Kursy te są w pełni zgodne z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki i przygotują do egzaminu maturalnego.

Dlaczego warto?

Profesjonalizm: Kursy prowadzone przez ekspertów w dziedzinie edukacji.

Dostępność: Zajęcia online, które można odbywać z każdego miejsca.

Cena: Dzięki współpracy władz powiatu, mieszkańcy Powiatu Łowickiego mogą liczyć na aż 70% zniżki od ceny podstawowej kursu!

Jak to działa?

Po podpisaniu porozumienia z Fundacją Miasto, na stronie kursów lecturusjunior.pl została uruchomiona specjalna ulga dla mieszkańców naszego powiatu. Wystarczy podać kod pocztowy 99-400, a nabywca uzyska stosowną ulgę (kod rabatowy).

Co w kursie?

Kursy obejmują 25 godzin lekcyjnych dla każdego przedmiotu i startują już 6 listopada! Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w formie online, gdzie uczniowie mają dostęp do wykładów, ćwiczeń oraz materiałów multimedialnych. Wszystko to, by jak najlepiej przygotować się do egzaminu.

Nie czekaj! To wyjątkowa okazja, by zainwestować w przyszłość i edukację. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty i wspólnego dążenia do celu – osiągnięcia najlepszego wyniku na egzaminach. Razem możemy więcej!

Szczegółowe informacje na stronie kursów https://sklep.lecturus.pl .

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Władze Powiatu Łowickiego

 • plakat oferta kursów

Portal Ministerstwa Cyfryzacji INTERNET.GOV.PL

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:
• sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
• zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
• zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
• dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.
 
Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych.
 
Za pośrednictwem systemu informujemy także o punktach adresowych, które zostaną objęte szybkim internetem w ramach projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Krajowego Planu Odbudowy albo z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Dzięki temu można zapoznać się m.in. z szacowanym kosztem doprowadzenia szybkiego internetu do pojedynczych budynków, który w części będzie współfinansowany ze środków publicznych, a w części przez samych operatorów.
 
Zachęcamy do wejścia na INTERNET.GOV.PL i zapoznania się z jego funkcjonalnościami.
 • baner portal internet.gov.pl

LXXI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXXI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 18 września 2023 roku, godz. 14.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A. 


 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.
 4. Zakończenie obrad LXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Dołącz do służby kryminalnej

Podejmiesz wyzwanie?

Wyobraź sobie niepowtarzalną możliwość odkrycia czegoś nowego, ważnego, czegoś co sprawi, że Twoja kariera zawodowa nabierze innego wymiaru.

Jesteś gotowy podjąć wyzwanie? Mamy dla Ciebie miejsce w służbie kryminalnej.

Na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości. Od zabójstw, porwań, po kradzieże, czy oszustwa... Gromadzą wszelkie informacje dotyczące sprawców przestępstw, zbierają dowody ich dokonania, rozwiązują najbardziej skomplikowane sprawy kryminalne. Często szczegóły ich pracy są tajne.

Co trzeba zrobić by je poznać?

Rozpocznij proces rekrutacji i dołącz do nas! Pierwszy raz masz możliwość po ukończeniu kursu podstawowego trafić bezpośrednio do służby kryminalnej. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona.

Mamy dla Ciebie miejsce w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu.

Podejmiesz wyzwanie?

Dokumenty, które należy złożyć:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – napisz w nim, że aplikujesz do służby kryminalnej
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/do-pobrania/63456,DOKUMENTY-DO-POBRANIA-W-ZALACZNIKACH-PONIZEJ.html);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
 • kserokopia książeczki wojskowej, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową;
 • kserokopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu);
 • kserokopie prawa jazdy (oryginał do wglądu).

Gdzie złożyć dokumenty:

 • W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00);
 • W KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00);
 • ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (dokumenty należy wysłać pocztą na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź).

Krok po kroku:

 1. Wypełnił i złóż wymagane dokumenty rekrutacyjne
 2. Test wiedzy i sprawności fizycznej
 3. Test psychologiczny Multiselect-R
 4. Rozmowa kwalifikacyjna
 5. Komisja Lekarska
 6. Postępowanie sprawdzające
 7. Umieszczenie na liście rankingowej

 

Służbę w Policji może pełnić obywatel:

 • polski o nieposzlakowanej opinii;
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej, strona numer 9 albo inny dokument potwierdzający uregulowanie stosunku do służby wojskowej).

 

Więcej informacji:

https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/procedura-rekrutacyjna/84274,Dolacz-do-sluzby-kryminalnej.html?sid=a8e5651e3b8380dc068f1a5a97aa8783

 

Akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu uprzejmie informuje, że w dniach pomiędzy 21 września a 3 października 2023 roku, na terenie województwa łódzkiego, w tym na terenie powiatu łowickiego planowane jest przeprowadzenie jesiennej akcji szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja zostanie przeprowadzona metodą zrzutów z samolotów przynęt zawierających szczepionkę przeciwko wściekliźnie.

Spotkanie autorskie z Justyną Andrulewicz i Joanną Truchel

Spotkanie autorskie z Justyną Andrulewicz i Joanną Truchel.

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu zaprasza na spotkanie autorskie z debiutującymi pisarkami: Justyną Andrulewicz i pochodzącą z Łowicza Joanną Truchel. Panie w duecie napisały powieść historyczną ,,Inspektor i Złodziejka”, której akcja toczy się w XIX-wiecznym Londynie. Wspólnie prowadzą też instagramowy profil edukacyjny,  poświęcony historii XIX wieku- @victorian-fiveoclock. Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z młodymi pisarkami zapraszamy 15 września ( piątek) o godz. 16.30 do piwnicy Muzeum w Łowiczu. Wstęp wolny.

 • Spotkanie autorskie. plakat

Przetarg na na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Nieborów

STAROSTA  ŁOWICKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Nieborów, obręb 0016 Nieborów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 172 o powierzchni 0,0800 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00038892/0. 

 

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu – gmina Nieborów, obr. Nieborów, dz. 172
 2. Regulamin przetargu – gmina Nieborów, obr. Nieborów, dz. 172

XII Edycja Narodowego Czytania.

XII NARODOWE CZYTANIE W POWIECIE ŁOWICKIM

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu zaprasza na XII Narodowe Czytanie oraz koncert kwartetu smyczkowego „Etnosomnia" w najbliższą niedzielę, 10 września o godz. 15.00 na dziedziniec łowickiego Muzeum. Fragmenty ,,Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej będą czytać osoby znane z życia publicznego miasta, powiatu i regionu. Lekturze towarzyszyć będzie koncert muzyki klasycznej i filmowej w wykonaniu kwartetu smyczkowego ,,Etnosomnia” w składzie: Weronika Mońka- Chwała (skrzypce), Paulina Krakowian- Biernacka (skrzypce), Magdalena Szczebiot (altówka) oraz Marzena Masłowska (wiolonczela).

Zespół ,,Etnosomnia” to cztery kreatywne osobowości, zainspirowane muzyką etno/folk/jazz. Laureatki wielu prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych, współpracowały z wieloma orkiestrami oraz wybitnymi solistami i muzykami. Artystki mają na swoim koncie również nagrania teatralne i telewizyjne oraz nagrania muzyki do filmów.

Wszyscy, którzy przyjdą z własnym egzemplarzem ,,Nad Niemnem”, będą mogli złożyć na nim pamiątkowy stempel.  W razie niepogody zapraszamy do sali barokowej Muzeum w Łowiczu.

 

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

 

 • Plakat

Opera Czarodziejski Flet

Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Fundacja Trzy Trąby oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków oddział warszawski serdecznie zapraszają na plenerowe wykonanie opery W.A. Mozarta CZARODZIEJSKI FLET, które odbędzie się na dziedzińcu Pałacu w Nieborowie w sobotę 9 września o godz. 20.00.

 

Wstęp na wydarzenie jest BEZPŁATNY! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czarodziejski flet to dwuaktowa opera, która jest najpopularniejszym dziełem Mozarta. Jesienią 1790 roku pisarz i dramaturg Emanuel Schikaneder zwrócił się do Mozarta z prośbą o skomponowania muzyki do libretta, które napisał na podstawie baśni niemieckiego poety Christopha Martina Wielanda "Lulu czyli Flet czarodziejski". Ten niezwykły projekt napisania „czarodziejskiej" opery rozpalił wyobraźnię twórczą Mozarta, stanowił zaproszenie do podróży w nowy, nieznany świat dźwięków, wykwitających spontanicznie z odgłosów mowy ojczystej, mowy niemieckiej, choć jak sam pisał „Nigdy nie komponowałem opery czarodziejskiej". I oto powstał projekt libretta z obszaru fantastyki, poezji, egzotyki i ludowej burleski, zapowiedź zabawy dla oka i ucha publiczności drobnomieszczańskiej z wiedeńskiego przedmieścia.
 
Do baśniowej opowieści Mozart dodał wątki wolnomularskie, na co zresztą Schikaneder ochoczo przyklasnął, wszak obaj należeli do loży masońskiej, i tak Czarodziejski flet stał się (w szczególności dla wtajemniczonych) przypowieścią o przesłaniu zgoła metafizycznym.
Operę przepełnia bogactwo symboli, można ją oglądać niczym baśń, można jednak sięgnąć nieco głębiej. Znajduje się tu niemało refleksji filozoficznych, sporo idei rozwijającego się wówczas Oświecenia, a przede wszystkim mnogość pojęć i symboli wolnomularskich. Spowita tajemnicą opowieść miała na celu zbratanie się humanitaryzmu, sprawiedliwości i tolerancji.
 
Tajemnicze masońskie wątki zawarte w dziele Mozarta odnoszą się do działalności polskich rodów arystokratycznych doby stanisławowskiej, kiedy to wolnomularstwo stało się dobrowolnym, humanistycznym ruchem filozoficzno – społecznym, stawiającym sobie za cel poprawę losu ludzkości.
Od 1783 r. do warszawskiej adopcyjnej loży masońskiej Dobroczynności należała Helena Radziwiłłowa, założycielka ogrodu arkadyjskiego i właścicielka Nieborowa. Ogród w Arkadii przepełniony symboliką masońską wpisywał się w idee Oświecenia, podobnie jak skomponowana przez Mozarta opera. Kod kulturowy połączył oba dzieła, architektoniczno - ogrodową Arkadię i baśniową narrację Czarodziejskiego fletu. Choć tak różne charakterem, są równocześnie sobie tak bliskie.
W przedstawieniu arie wykonywane są po niemiecku, dialogi wygłaszane po polsku.
 • plakat_Czarodziejski flet

Życzenia na nowy rok szkolny 2023/2024

Wraz z pierwszym dzwonkiem, z początkiem nowego roku szkolnego kierujemy życzenia, by był to czas satysfakcji z pracy, zarówno dla grona pedagogicznego, jak również dla uczniów – z kolejnych kroków na edukacyjnej drodze.

Życzymy realizacji planów i radości z osiąganych sukcesów.

Wszystkiego dobrego na nowy rok szkolny.

Rada i Zarząd Powiatu Łowickiego

 • życzenia

Festiwal Drobiu w Uniejowie

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL DROBIU JUŻ 3 WRZEŚNIA W UNIEJOWIE

 

Dlaczego warto, by polskie mięso drobiowe jak najczęściej gościło na naszych stołach? Skąd bierze się jego wysoka jakość i jakie pyszne dania wyczarować można z drobiu? Tego będzie można dowiedzieć się w dniach 2-3 września w Uniejowie, gdzie odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Drobiu. Dla przedstawicieli branży przygotowano w sobotę konferencję z udziałem ekspertów, a dla wszystkich niedzielny event z pokazami, degustacjami i koncertem gwiazd: Feel, Kombii i PapaD.

Wydarzenie przygotowywane przez Stowarzyszenie Innowatorów Wsi adresowane jest zarówno do hodowców i przetwórców mięsa drobiowego, jak i do wszystkich miłośników dobrej kuchni i rodzinnej zabawy przy muzyce.

Pierwszego dnia Festiwalu odbędzie się konferencja branżowa z udziałem krajowych ekspertów – reprezentantów Krajowej Rady Drobiarstwa, SGGW w Warszawie, Uniwersytetów Przyrodniczych w Siedlcach i Wrocławiu czy Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii.

Drugi dzień Festiwalu to otwarta dla wszystkich impreza plenerowa, wypełniona atrakcjami. W programie między innymi: prezentacje wystawców, w tym maszyn i urządzeń, degustacje potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz pokaz umiejętności szefów kuchni i mistrzów w przyrządzaniu mięs – braci Budnik. Nie zabraknie działań edukacyjnych, w tym prelekcji na temat walorów smakowych i odżywczych mięsa drobiowego czy porad dietetyków, a także rodzinnej strefy z atrakcjami dla najmłodszych. Kulminacją festiwalu będzie  koncert z udziałem zespołów FEEL, Kombii i Papa D.

Festiwal odbędzie się w Uniejowie (na terenach zielonych przylegających do term). Dla festiwalowej publiczności wstęp na wydarzenie jest wolny. Szczegóły wydarzenia znaleźć można na stronie: www.festiwaldrobiu.pl.

Organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Drobiu jest Stowarzyszenie Innowatorów Wsi będące ogólnokrajową organizacją zrzeszającą producentów rolnych i przetwórców produktów rolno-spożywczych.

Projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL DROBIU JUŻ 3 WRZEŚNIA W UNIEJOWIE

 

Dlaczego warto, by polskie mięso drobiowe jak najczęściej gościło na naszych stołach? Skąd bierze się jego wysoka jakość i jakie pyszne dania wyczarować można z drobiu? Tego będzie można dowiedzieć się w dniach 2-3 września w Uniejowie, gdzie odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Drobiu. Dla przedstawicieli branży przygotowano w sobotę konferencję z udziałem ekspertów, a dla wszystkich niedzielny event z pokazami, degustacjami i koncertem gwiazd: Feel, Kombii i PapaD.

Wydarzenie przygotowywane przez Stowarzyszenie Innowatorów Wsi adresowane jest zarówno do hodowców i przetwórców mięsa drobiowego, jak i do wszystkich miłośników dobrej kuchni i rodzinnej zabawy przy muzyce.

Pierwszego dnia Festiwalu odbędzie się konferencja branżowa z udziałem krajowych ekspertów – reprezentantów Krajowej Rady Drobiarstwa, SGGW w Warszawie, Uniwersytetów Przyrodniczych w Siedlcach i Wrocławiu czy Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii.

Drugi dzień Festiwalu to otwarta dla wszystkich impreza plenerowa, wypełniona atrakcjami. W programie między innymi: prezentacje wystawców, w tym maszyn i urządzeń, degustacje potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz pokaz umiejętności szefów kuchni i mistrzów w przyrządzaniu mięs – braci Budnik. Nie zabraknie działań edukacyjnych, w tym prelekcji na temat walorów smakowych i odżywczych mięsa drobiowego czy porad dietetyków, a także rodzinnej strefy z atrakcjami dla najmłodszych. Kulminacją festiwalu będzie  koncert z udziałem zespołów FEEL, Kombii i Papa D.

Festiwal odbędzie się w Uniejowie (na terenach zielonych przylegających do term). Dla festiwalowej publiczności wstęp na wydarzenie jest wolny. Szczegóły wydarzenia znaleźć można na stronie: www.festiwaldrobiu.pl.

Organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Drobiu jest Stowarzyszenie Innowatorów Wsi będące ogólnokrajową organizacją zrzeszającą producentów rolnych i przetwórców produktów rolno-spożywczych.

Projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

 • plakat_festiwal_drobiu

LXX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 30 sierpnia 2023 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

 

 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

 

 

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie obrad LXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4.       Przyjęcie wniosków do protokołów z LXVIII i LXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

5.       Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.

6.       Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia
1 września 2023 roku.

8.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pomocy materialnej w formie stypendium przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

9.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

10.    Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/413/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2023 roku.

11.    Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXIV/416/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentem drogi powiatowej nr 2717E znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

12.    Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg powiatowych nr 5118E
i 2737E znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Bielawy.

13.    Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

14.    Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2023 i 2024.

15.    Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

16.    Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

17.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.

18.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.

19.    Wolne wnioski radnych i sprawy różne.

20.    Zakończenie obrad LXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Rodzinny Eko Piknik w Łyszkowicach 20.08.2023 r.

Serdecznie zapraszamy na Rodzinny EKO PIKNIK w Łyszkowicach, który odbędzie się 20 sierpnia 2023 roku. 
 
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦:
11:30 Msza Święta
14:00 uroczyste rozpoczęcie, powitanie gości
14:20 koncert scholi parafialnej
15:00 koncert Klub Seniora ,,Jutrzenka” 
15:30 koncert zespołu ,,Grzybowianki’’ 
16:10 bajkowy koncert Kariny Sędkowskiej -Staszewskiej
i Piotra Sędkowskiego 
16:30 chwila z humorem - ks. Bogusław Kowalski
17:30 koncert zespołu ,,𝐏𝐥𝐚𝐲𝐛𝐨𝐲𝐬”
18:30 koncert zespołu ,,Cosmo” 
 
𝐏𝐨𝐧𝐚𝐝𝐭𝐨:
⟶ warsztaty z zakresu edukacji
ekologicznej 
⟶ strefa rodzinna z dmuchańcami 
⟶ stoiska KGW 
 
𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐣𝐞:
Współorganizatorem wydarzenia jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu oraz Parafia Rzymskokatolicka św. Kazimierza Królewicza w Łyszkowicach.
 
Lokalizacja: 
 
Teren przy kościele w Łyszkowicach. Ulica Kościelna 2, 99-420 Łyszkowice 
 
𝐖𝐬𝐭𝐞̨𝐩 𝐝𝐚𝐫𝐦𝐨𝐰𝐲.
 
 • plakat_wydarzenia
 • obrazek_do_informacji
  Rządowy Program Odbudowy Zabytków - ogłoszenie o naborze wniosków – II nabór 2023

Ruszamy w „Drogę do kultury”

1 sierpnia br. autobus sygnowany taką właśnie nazwą i logotypem Łowickie wyruszy w pierwsze kursy. Rozpoczynamy na przystanku przy dworcu PKP w Łowiczu, kierujemy się na Stary Rynek, dalej do Parku w Arkadii i Pałacu w Nieborowie. Kolejnym etapem podróży jest skansen w Maurzycach a ostatnim przystankiem na trasie Pałac w Walewicach. I tak, każdego dnia do dyspozycji turystów odwiedzających region łowicki pozostanie dedykowany, zgodny z godzinami zwiedzania, rozkład jazdy.

„Droga do kultury” to inicjatywa podjęta z myślą o kompleksowej ofercie podróży do szczególnych i wyjątkowych miejsc na mapie naszego regionu. Okres wakacyjny sprzyja turystycznym wyprawom a nasza linia autobusowa zastała stworzona, by tym wyprawom służyć.

Mamy nadzieję, że turyści korzystać będą z naszego zaproszenia i tym liczniej odwiedzać będą tak Łowicz, jak i Arkadię, Nieborów, Maurzyce, czy też Walewice.

Do korzystania przez cały dzień, w dowolnym planie godzin, z autobusu na trasie „Drogi do kultury” uprawniać będzie karnet w cenie 10 zł. Pierwszy tydzień kursów autobusu będzie dla jego pasażerów całkowicie bezpłatnym.

Zatem w „Drogę  do kultury”.

 • PLAKAT

Wystawa „Jerzy Nowosielski. Warszawa i Mazowsze”

Od 18 lipca do 9 września przed wejściem oraz w holu Powiatowej Biblioteki Publicznej im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu można oglądać wystawę plenerową „Jerzy Nowosielski. Warszawa i Mazowsze”.

Jerzy Nowosielski (1923–2011) to wybitny malarz, rysownik, scenograf, pedagog, filozof, teoretyk sztuki i myśliciel religijny, uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon.

7 stycznia 2023 roku przypadła setna rocznica urodzin artysty, a Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Jerzego Nowosielskiego.

Wystawa prezentuje sakralną twórczość artysty, którą można odnaleźć w kościołach i cerkwiach Warszawy oraz całego Mazowsza: cerkwi św. Jana Klimaka na Woli czy kościele pw. Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej, gdzie proboszczem był ks. prał. Stefan Wysocki, patron naszej biblioteki. To dzięki jego staraniom kościół i dom rekolekcyjny w Wesołej wzbogaciły się o niezwykłe, autorskie dekoracje wnętrz, wykonane przez artystę.

Ekspozycja zachęca jednocześnie do lokalnych podróży.

Organizatorem wystawy jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Zapraszamy.

 • plakat Nowosielski

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – wolne miejsca w oddziałach

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – wykaz podmiotów wykonujących badania dla kandydatów do szkół

Niedziela w Skansenie w Maurzycach - 30 lipca

Niedziela w Skansenie w Maurzycach -  30 lipca 2023 r.  w godz. 12.00 – 17.00.

 

Turyści odwiedzający tego dnia skansen będą mogli wziąć udział w warsztatach rzeźbiarskich poprowadzonych przez artystkę ludową Agnieszkę Głuszek-Nowicką; wysłuchać opowieści o dawnej wsi łowickiej, a w szczególności o ważnej roli wiejskiego kowala oraz wykonać pracę plastyczną - pamiątkę ze skansenu. Warsztaty „Czas na zabawkę” przypomną, jak samodzielnie wykonać trocinową piłeczkę, popularną dziecięcą zabawkę z dawnych lat. Podczas wydarzenia odbędzie się również wernisaż wystawy pt. „A może teatr… w skansenie?”, zorganizowanej przez uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu. Szczegółowy program poniżej.

Program:

– warsztaty rzeźby ludowej, godz. 12.00 – 17.00 (okólnik)

– „Wokół kowalstwa” - warsztaty plastyczne, godz. 12.00 i 15.00 (przy kuźni)

- „Czas na zabawkę” – trocinowe piłeczki – warsztaty plastyczne, godz. 13.00 – 16.00

– wystawa „A może teatr… w skansenie?” – wernisaż godz. 12.00 (plebania)

- oprowadzanie po skansenie, godz. 12.00 i 15.00 (przewodnik będzie czekał przy kasie)

 

Na wydarzenie obowiązuje bilet wstępu do skansenu

 • S

Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu

Nabór do Szkół Ponadpodstawowych - informacja

Uwaga!!!

Informujemy, iż w związku z awarią systemu naborowego do Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego termin uzupełniania wniosków został przedłużony do godz. 24:00. 

 • tekst

LXIX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 12 lipca 2023 roku, godz. 16.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

 


 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg powiatowych Nr 2727E i 2731E  znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.
 4. Zakończenie obrad LXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Łowickie Żniwa

Serdecznie zapraszamy na ,,Łowickie Żniwa" do Skansenu w Maurzycach 15 lipca 2023 r.
 
Program:
Godz. 13.00- msza św. w kościele w Skansenie
Godz. 14.15 – obrzęd żniwny – Stowarzyszenie Regionalne
„Boczki Chełmońskie”
Godz. 15.30 – obrzęd żniwny – Stowarzyszenie Miłośników Starej
Motoryzacji i Maszyn Rolniczych „Retro- Łowiczanka”
Godz. 16.30 – scena pod strzechą - oficjalne rozpoczęcie
„Łowickich Żniw”, wręczenie Nagród „Łowickiej Róży”
Godz. 16.50 - kapela ,,Dobrzeliniacy"
Godz. 17.35 – kapela ,,Radoska"
Godz. 18.20- kapela ,,Jeremiego Kowalskiego"
Godz. 19.00 – koncert w ramach Wędrownego Festiwalu
Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski” - kościół w Skansenie
 
Partnerem wydarzenia jest Łódzki Dom Kultury i Muzeum w
Łowiczu, Gmina Zduny.
 
 
 
 • Plakat_wydarzenia_Łowickie_Żniwa_DOBRZE

,,Weekend w Ogrodzie" - wycieczka do Arboretum w Rogowie

Miło nam poinformować, że już w najbliższą niedziele, tj. 9 lipca 2023 r., odbędzie się bezpłatna wycieczka pociągiem z Łowicza do Arboretum w Rogowie w ramach projektu „Weekend w Ogrodzie”. 

Szczegóły projektu dostępne są na stronie www.weekendwogrodzie.lodzkie.pl

 

 • NA STRONĘ

Informacja

Od 1 lipca 2023r. w związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U.2023.1118) będą obowiązywać następujące terminy na:

 

- zawiadomienie o zbyciu/ nabyciu pojazdu –60 dni
(transakcje zawarte do 30.06.2023r.);

 

- zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z UE –60 dni
(pojazdy sprowadzone zgodnie z oświadczeniem do 30.06.2023r.);

 

- zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu –30 dni
(transakcje zawarte od 01.07.2023r.);

 

- zarejestrowanie sprowadzonego pojazdu z UE- 30 dni
(pojazdy sprowadzone zgodnie z oświadczeniem od 01.07.2023r.).

 • tekst

Kondolencje

 • Św.Anna
 • belka logotypów

Symbole narodowe RP - Majówka patriotyczna

Serdecznie zapraszamy na Majówkę Patriotyczną w Bełchowie, która odbędzie się już 2 maja na Stadionie Klubu Sportowego Pogoń Bełchów przy ulicy piaskowej 2.
 

W ramach realizacji projektu Symbole Narodowe RP, podczas Majówki Patriotycznej w Bełchowie odbędzie się:
- gra terenowa dla dzieci i młodzieży przygotowana przez harcerzy
- wystawa Symboli Narodowych RP,
- lekcja historii,
- wieczorny koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Kariny Sędkowskiej- Staszewskiej.

 
Partnerzy:
Hufiec Łowicz,
Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie, Filia w Bełchowie,
Gminna BP w Nieborowie, Filia w Bełchowie,
 
Wstęp wolny.
 
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”
 • plakat wydarzenia

LXVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 28 czerwca 2023 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

 

 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2022 rok i przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu    Łowickiego wotum zaufania.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za   2022 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 9. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2022 rok.
 10. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg i mostów – stan dróg i mostów w Powiecie Łowickim.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego    transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej na terenie Powiatu Łowickiego.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/423/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 maja 2023  w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 – 2036.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności
  w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad LXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Festiwal Ogrodniczy "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski"

24 czerwca 2023 r. wśród przyrodniczych perełek barokowego ogrodu okalającego Pałac Radziwiłłów w Nieborowie, Województwo Łódzkie organizuje Festiwal Ogrodniczy.

Wydarzenie odbędzie się w ramach zapoczątkowanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera w 2022 r. projektu pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.

W trakcie Festiwalu zaplanowano kiermasz ogrodniczy, na którym będzie można nabyć sadzonki roślin oraz artykuły ogrodnicze i florystyczne wprost od wystawców z terenu naszego województwa. 

Wśród wielu atrakcji Festiwalu, na szczególną uwagę zasługuje konferencja popularnonaukowa i część edukacyjna wzbogacona o emisję filmów przyrodniczych, przygotowanych przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi.

Aby z nostalgią powspominać czasy błogiego dzieciństwa, a najmłodszemu pokoleniu pokazać w co kiedyś bawili się ich rodzice i dziadkowie, organizatorzy zaplanowali strefę gier i zabaw dawnych. Tradycyjna gra w klasy czy podchody wspólnie z dziećmi lub wnukami, to gwarancja niezapomnianych wrażeń i wspaniały sposób na zacieśnienie rodzinnych więzi.

Koneserzy smaku będą mieli możliwość udziału w pokazach kulinarnych wraz z degustacjami potraw na bazie owoców i warzyw. Dla miłośników roślinnych kompozycji, przygotowano warsztaty z zakładania ogrodu w szkle i tworzenia owocowo-warzywnych bukietów.

Wychodząc naprzeciw pasjonatom malarstwa, jednocześnie pragnąc uhonorować urodzonego w podłowickiej wsi Józefa Chełmońskiego, zorganizowany zostanie plener malarski poświęcony temu wybitnemu twórcy malarstwa realistycznego.

W trakcie wydarzenia zaplanowano również podsumowanie i przyznanie nagród w konkursie na projekt ogrodu „Zielona Architektura”. W konkursie oceniano zastosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań łączących walory zabytkowe z otaczającą naturą.

Festiwal zwieńczony zostanie koncertem plenerowym - Preludium 24. Edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 • plakat festiwal ogrodniczy

Dla ułatwienia przybycia na Festiwal w dniu 24 czerwca 2023 roku w ogrodzie przy Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna zapewnia bezpłatne przejazdy autobusami ze Skierniewic oraz z Łowicza:

1.     Skierniewice:

 • z przystanku przy stacji PKP, ul. Dworcowa, odjazd o godz.: 16:15, 16:30, 17:00, 17:25
 • z przystanku przy rondzie Wyszyńskiego (kościół) odjazd o godz.: 16:22, 16:37, 17:07, 17:32                   

2.     Łowicz:

 • z przystanku przy ul. Starzyńskiego/Kaufland, odjazd o godz.: 15:30, 15:50, 16:20, 16:55
 • z przystanku przy stacji PKP, ul. Dworcowa, odjazd o godz.: 15:40, 16:00, 16:30, 17:05

Autobusy ze Skierniewic o godz.: 16:15 i 17:25 oraz z Łowicza o godz.: 15:40 i 17:05 są dostosowane do przyjazdu ŁKA z Łodzi.

Po zakończeniu imprezy przewidziane są również autobusy, które odjadą o godz. 20:50 z przystanku autobusowego przy ul. Aleja Lipowa (przy parku w Nieborowie) w kierunku Skierniewic oraz Łowicza. Powrót do Łodzi taborem ŁKA możliwy jest ze Skierniewic o godz. 21:31.

Szczegółowy rozkład jazdy ŁKA dostępny jest na stronie www.lka.lodzkie.pl.

 

 • plakat darmowy transport

Konkurs na Sobótkowy Wianek

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najładniejszy 𝐬𝐨𝐛𝐨́𝐭𝐤𝐨𝐰𝐲 𝐰𝐢𝐚𝐧𝐞𝐤. Podczas Sobótek w Sobocie zostaną zorganizowane warsztaty z plecenia wianków podczas których, będzie można wziąć udział w konkursie na najładniejszy wianek sobótkowy. Od godziny 𝟏𝟔:𝟎𝟎 𝐝𝐨 𝟏𝟖:𝟑𝟎 zachęcamy do odwiedzenia stoiska ludowego.
 
W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.
 
Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji Nocy Sobótkowej, nawiązanie do tradycji wicia wianków, aktywizacja społeczno-kulturalna, pobudzanie do aktywności twórczej.
 
 • konkurs

Sobótki w Skansenie w Maurzycach

Sobótki to jedno z najstarszych świąt słowiańskich. Były związane z przesileniem Słońca podczas najkrótszej nocy w roku. Tradycyjnie w Łowickiem ten dzień rozpoczynał cykl zwyczajów letnich. W wierzeniach ludowych bliskość Słońca potęgowała tego dnia siłę Ziemi, która z kolei przenikała do roślin. Miało to zapewnić urodzaj i działanie lecznicze zebranych wówczas ziół. We wsiach znajdujących się w pobliżu rzek odbywały się „sobótki”, zwane również świętem wianków. Dziewczęta przygotowywały wianki z kwiatów i zieleni, które puszczały na rzekę, pilnie je obserwując, gdyż ich spływ wiązał się z wróżbami zamążpójścia. Chłopcy rozpalali ogniska symbolizujące oczyszczenie, czemu towarzyszyły śpiewy i zabawy taneczne.

Aby przybliżyć tradycje tego świętowania serdecznie zapraszamy na Sobótki w Skansenie w Maurzycach w niedzielę 18 czerwca 2023 r.  w godz. 12.00 – 18.00.

Turyści odwiedzający tego dnia skansen będą mogli poznać tradycje i obyczaje związane ze świętem, usłyszeć pieśni obrzędowe, upleść własny wianek z żywych roślin i uczestniczyć w ceremonii puszczania wianków na wodę, wykonać kwiaty bibułowe, spróbować świeżo pieczonych podpłomyków, odnaleźć kwiat paproci.

Sobótki w Skansenie w Maurzycach, 18 czerwca 2023 r.

 

Program (godz. 12.00 -18.00):

Od 12.00 do 16.00:

– warsztaty florystyczne (wicie wianków)

– warsztaty papieroplastyczne (kwiaty bibułowe)

– konkurs – poszukiwanie kwiatu paproci

– pieczenie podpłomyków

– wystawa „Poszli nasi w bój bez broni…” (w budynku plebanii)

12.00 i 14.30 – oprowadzanie po skansenie (przewodnik będzie czekał przy kasie)

16.30 – występ Chóru „Canticum” i formacji tanecznej „Złote Babki” z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

17.00 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy

18.00 – przejście korowodu nad rzekę Słudwię  –  ceremonia puszczania wianków na wodę

 

Na wydarzenie obowiązuje bilet wstępu do skansenu

 • plakat sobótki

Wystawa „Cudne Manowce”

Wystawa „Cudne Manowce” jest jej drugą wystawą indywidualną prezentowaną w naszym Muzeum. Artystka nawiązuje w niej do malarstwa Józefa Chełmońskiego oraz do słynnej historycznej postaci, Marii Walewskiej. Autorka w następujący sposób wyjaśnia zamysł wystawy:

„Zawsze zachwycały mnie rzeźby i cudna ceramika. Od młodych lat pragnęłam zostać artystą. Marzyłam o tworzeniu rzeczy, poprzez które będę mogła wyrazić i pokazać siebie, tworzyć coś, co będzie pozostawało w zgodzie z moim wewnętrznym światem, moją naturą, moją wrażliwością. Coś wyłącznie mojego. Swoje tworzenie traktuję jak oddech po trudach codzienności i przeróżnych zmagań. Kiedy myślałam nad tytułem wystawy, usłyszałam  piosenkę Starego Dobrego Małżeństwa „Cudne manowce” i natychmiast stwierdziłam, że to jest to.  To są  cudne manowce, którymi mam nadzieję zaskoczyć widza, może podnieść nastrój, czasem wywołać zachwyt, uśmiech lub  przywołać miłe wspomnienie.

Podczas tworzenia najbardziej skupiam się na emocjach. Takiej sztuki szukam i często odnajduję w dziełach mistrzów, w literaturze, w historii rodów. Wśród moich umiłowanych artystów jest malarz Józef Chełmoński. Obcując z jego dziełami z lekkością przenoszę się w ukazany sielski pejzaż, słyszę tętent końskich kopyt po zaśnieżonym trakcie lub gwar rozbawionej gromady przed karczmą. 

Jednym z moich najbardziej ulubionych miejsc, dokąd z radością zawsze się wybieram, są Walewice i Pałac Walewskich. Urzekła mnie historia Marii Walewskiej i tej postaci poświęcam znaczącą część wystawy.

Nie zabraknie też łowickiego folkloru, a także innych niespodzianek.” 

 • plakat wystawa

Sobótki w Sobocie

Serdecznie zapraszamy na Sobótki w Sobocie w dniu 24 czerwca 2023 r. Wydarzenie odbędzie się w Parku im. Artura Zawiszy Czarnego w Sobocie przy ulicy warszawskiej 34.
 

Program:

 • Godz. 16.00 - rozpoczęcie, kilka słów o ludowej tradycji sobótek, rozpoczęcie konkursu na sobótkowy wianek oraz poszukiwań kwiatu paproci,
 • Godz. 16.20 – koncert chóru Klubu Seniora + „Melodia”
 • Godz. 17.00 – koncert Zespołu „Bayera”
 • Godz. 18.00 – opowieść o sobótkowej nocy
 • Godz. 18.15 - obrzęd – Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”
 • Godz. 19.15 – wręczenie nagród w konkursie na wianek oraz osobom, które odnalazły kwiat paproci
 • Godz. 19.30 – koncert Kariny Sędkowskiej-Staszewskiej
 • Godz. 20.00 - koncert „Jan Wojdak Show” w repertuarze Zespołu „Wawele”
 • Godz. 21.00 – koncert Zespołu „Always”
 

Ponadto:

 • strefa rodzinna z atrakcjami dla dzieci 
 • warsztaty ludowe z plecenia wianków sobótkowych 
 
Partnerem wydarzenia jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, promujące rodzinne formy pieczy zastępczej oraz Gmina Bielawy.
 
Wstęp wolny.
 • plakat sobótki

koncert poŁOWICZnie klasycznie

Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „poŁOWICZnie”. Organizatorem wydarzenia jest Powiat Łowicki, a pomysłodawcą i inicjatorem jest łowiczanin, klarnecista Dominik Domińczak. W drugim koncercie usłyszymy zespół ALDO DUO z intrygującym, wszechstronnym repertuarem oraz wyrazistą muzyką klasyczną w nowoczesnej interpretacji. 
 
Wystąpią: 
 Dominik Domińczak - klarnet
 Aleksander Stachowski - akordeon
 
Koncert odbędzie się 10 czerwca 2023 r., o godzinie 20:00 w Centrum Edukacji Historycznej Klasztor, ul. Stanisławskiego 31.
___________________________________
ALDO DUO - laureaci najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych w Polsce oraz za granicą. Zdobyli łącznie jedenaście nagród – dwukrotnie grand prix oraz siedem pierwszych miejsc. Muzycy koncertowali między innymi w Belgii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, na Litwie, Ukrainie oraz we Włoszech.
Muzycy zapraszani są przez wielu znanych artystów do tworzenia wspólnych projektów artystycznych. Wykraczając poza powszechnie znane muzyczne schematy, przedstawiają publiczności świeży, całkowicie indywidualny sposób kreowania narracji muzycznej. Zespół ma na swoim koncie liczne premiery utworów napisanych przez polskich i zagranicznych kompozytorów przyczyniając się w ten sposób do popularyzacji literatury na klarnet i akordeon.
__________________________________
W programie m.in:
César Franck
Astor Piazzolla
George Gershwin
Leszek Kołodziejski
 • 347430628_987540215582417_4487156990401216141_n

Powiatowy Dzień Dziecka

Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Dzień Dziecka w dniu 3 czerwca 2023 r. 
Na Plaży nad Bzurą czekać będą liczne atrakcje, wśród nich:
🎭 14.30 –15.30 – teatr Mer z przedstawieniem „Pinokio”
🕺 15.45 – 17.45 – czas zabawy z Joanną Gałką – Walczykiewicz
🎤 18.00 – 19.00 – bajkowy koncert Kariny Sędkowskiej – Staszewskiej
 

W godz. 14.00 – 19.00:
•    strefa rodzinna z animacjami, dmuchańcami, eurobungee, kącikiem klocków lego i kucykami
•    pokazy strażackie KP PSP w Łowiczu
•    tego popołudnia nie zabraknie też słodkości, cukrowej waty i popcornu

 

Do korzystania z wszystkich atrakcji uprawniać będzie bezpłatny bon, który na Plaży nad Bzurą otrzyma każde dziecko.

Partnerem wydarzenia jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, promujące rodzinne formy pieczy zastępczej.
 
 
 • plakat powiatowy dzień dziecka

LXVII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 31 maja 2023 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.


 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2022 rok.
 6. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 – 2036.
 11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad LXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Dzień Matki

 • dzień matki_post_powiat
 • 17488

„POZNAJ POLSKĘ” – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Powiat Łowicki otrzymał w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 12 177,00 zł przeznaczone na dofinansowanie 2 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi (wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie z dnia 27 sierpnia 2021 r. z późn. zm.)  zgłoszonymi  przez:

- Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu. Uczniowie szkoły wezmą udział w 2 wycieczkach, w trakcie których będą zwiedzać poniższe punkty edukacyjne:

  1. Wycieczka jednodniowa dla uczniów klas I-III:

 • Toruń - Stare i Nowe Miasto, Toruń, kujawsko-pomorskie;
 • Muzeum Toruńskiego Piernika, Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń , kujawsko-pomorskie.

  2. Wycieczka dwudniowa dla uczniów klas IV-VIII:

 • Park Nauki i Rozrywki Krasiejów, Krasiejów, opolskie;
 • Wykopaliska związane z odkryciem szkieletów dinozaurów, Krasiejów, opolskie;
 • Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Opole, opolskie;
 • Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opole, opolskie.

 

 

Numer porozumienia :  PP MEiN/2023/DPI/1460 z dnia 14.04.2023r.

Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia:  15 221,82 zł

Otrzymana dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki:  12 177,00 zł

Planowany finansowy wkład własny: 3 044,82 zł

Termin organizacji wycieczek: 14.04.2023 r. - 23.06.2023 r. lub od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczego roku szkolnego 2023/2024 do dnia 15.12.2023 r.

Termin wykonania zadania: 14.04.2023 r. – 15.12.2023 r.

 

Cel projektu i opis:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,

dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,

trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

 Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym: a) koszty przejazdu, b) bilety wstępu, c) usługa przewodnicka, d) zakwaterowanie, e) wyżywienie, f) ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

Jan Szymański laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej"

 • zdjęcie

Więcej informacji o tegorocznych laureatach Nagrody im.Oskara Kolberga znajdą Państwo na stronie:  

Nagroda im. Oskara Kolberga 2023 ma już swoich laureatów. Poznajmy ich! (nagrodakolberg.pl)

Wystawa ,,Świat ikon" Anny Jaszczyńskiej

WYSTAWA „ŚWIAT IKON” ANNY JASZCZYŃSKIEJ

W ramach Tygodnia Bibliotek Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prał. Stefana Wysockiego zaprasza na otwarcie wystawy „Świat ikon Anny Jaszczyńskiej” 11 maja 2023 r. o godz. 16:30. Wystawa będzie dostępna do 24 maja 2023 r. Wstęp wolny.

Anna Jaszczyńska -  radca prawny i ikonopisarka. Urodzona w Zdunach Kościelnych, córka Ireny z Minichów i mec. Józefa Guzka. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Zdunach (rocznik 1959), absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny, długoletni pracownik Centrali Narodowego Banku Polskiego i innych banków. Po przejściu na emeryturę zainteresowała się sztuką ikonograficzną. W 2010 r. nawiązała kontakt z warszawską grupą „Droga Ikony”, działającą przy Zakonie o.o. Jezuitów, z którą nadal współpracuje,  uczestnicząc w warsztatach ikonopisania. Prace Anny Jaszczyńskiej były wielokrotnie eksponowane na wystawach . Obecna wystawa jest swego rodzaju przeglądem jej prac – prezentowane ikony  stanowią jedynie niewielką część jej dorobku.

 • plakat wydarzenia

Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim

SPOTKANIE AUTORSKIE Z BŁAŻEJEM TORAŃSKIM

W ramach Tygodnia Bibliotek Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prał. Stefana Wysockiego zaprasza na spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim. Spotkanie odbędzie się w Piwnicy Muzeum w Łowiczu, 12 maja 2023 r. o godz. 16:30.

Błażej Torański - dziennikarz, publicysta, pisarz. Specjalizuje się w literaturze faktu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem  Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 2017 r. otrzymał nagrodę SDP im. Janusza Kurtyki za publikacje na łamach „Do Rzeczy" i „Odry". Autor książek: „Knebel. Cenzura w PRL-u”, „Fabrykanci. Burzliwe dzieje rodów łódzkich przemysłowców” (z M. J. Szymańskim), „Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi” (z J. Sowińską- Gogacz), „Kat polskich dzieci. Opowieść o Eugenii Pol”.

 • Plakat wydarzenia

Noc Muzeów

Zapraszamy na Noc Muzeów w sobotę 13 maja 2023 r.

W programie:

 • oprowadzanie po wystawie „KULminacje. Najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum KUL”, Wystawa prezentuje polskie malarstwo, rysunek, akwarelę, grafikę przełomu XIX i XX w. Uzupełniają je przykłady europejskiego malarstwa i grafiki z XVII i XVIII w. Ważną część ekspozycji stanowią również liczne wyroby rzemiosła artystycznego – głównie porcelany z najsłynniejszych manufaktur w Miśni, Wiedniu, Berlinie oraz szkła ze śląskich i czeskich wytwórni. Godz. 17.00 i 21.00 (parter)
 • „Klocki Noakowskiego” – warsztaty na wystawie „KULminacje…”, Na początku XX wieku Prof. Stanisław Noakowski zaprojektował klocki nawiązujące formą i możliwością złożenia do budowli pojawiających się w budownictwie od starożytności do konstrukcji z XX wieku. Uczestnicy będą mieli okazje ułożyć z owych zestawów drewnianych klocków wybrane budowle. Godz. 17.00 – 21.00 (parter)
 • „Baw się z nami tradycjami” – warsztaty plastyczne inspirowane łowicką sztuką i kulturą ludową. Godz. 17.00 – 21.00 (II piętro)
 • koncert w wykonaniu uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łowiczu. Godz. 18.00 (kaplica)
 • zwiedzanie ekspozycji historycznej i etnograficznej z przewodnikiem PTTK. Godz. 18.30 i 19.30 (I i II piętro)
 • „Wystawa o wystawach…” ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Gdzie będzie można się dowiedzieć jakie wystawy gościły w Łowiczu na przełomie XIX i XX wieku oraz które z nich zostały tu stworzone, a które wpadły przejazdem. Godz. 20.00 (kaplica)

 

 • plakat noc muzeów

poŁOWICZnie klasycznie

 Zapraszamy na koncert w sali barokowej Muzeum w Łowiczu, który wprowadzi nas w majówkowy nastrój z muzyką kameralną. Pomysłodawcą i inicjatorem tego wydarzenia jest łowiczanin, klarnecista Dominik Domińczak. Wykonawcy koncertu: Dominik Domińczak - klarnet, Karolina Szczechowicz - wiolonczela oraz Mariusz Rutkowski - fortepian to zespół złożony z muzyków kameralistów, laureatów nagród na polskich i zagranicznych konkursach muzycznych, którzy swoje doświadczenia zbierali w najlepszych uczelniach, współpracowali jako soliści i kameraliści z wieloma orkiestrami oraz odnosili sukcesy na wielu zagranicznych scenach. „poŁOWICZnie klasycznie" to nic innego jak koncert muzyki kameralnej w nowym wydaniu poprzez urozmaicony stylistycznie program, który niewątpliwie jest największym atutem tego wydarzenia. Pierwszą część koncertu wypełni muzyka klasyczna L. van Beethovena natomiast druga część będzie obfitowała w zdecydowanie lżejszą formę wypowiedzi scenicznej artystów. Nie zabraknie znanych tematów z muzyki filmowej czy poruszającego argentyńskiego tanga Astora Piazzolli przeplatanego żywiołowymi motywami klezmerskimi. To wszystko w połączeniu z wirtuozowskim kunsztem wykonawczym artystów da nam syntezę projektu „poŁOWICZnie klasycznie”, który na długo pozostanie w pamięci słuchaczy.

 • plakat koncert połowicznie klasycznie

Majówka patriotyczna w Bełchowie

Serdecznie zapraszamy na piknik rodzinny pn. "Majówka patriotyczna w Bełchowie", który odbędzie się 2 maja 2023 roku na stadionie klubu piłkarskiego Pogoń Bełchów.

 • plakat majówka patriotyczna

Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP nr 2 w Łowiczu

LXV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LXV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 13 kwietnia 2023 roku, godz. 15.30, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.


 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 – 2036.
 5. Zakończenie obrad LXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Dzień wolny od pracy w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

 • informacja, dzień wolny od pracy

Wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert

Na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 1163/2023, Nr 1164/2023 oraz 1165/2023 z dnia 31 marca 2023 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki orz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Warsztaty decoupage "Ocalić od wyrzucenia"

Z okazji obchodzonego w kwietniu Dnia Ziemi zapraszamy na eco – warsztaty. Stosując metodę decoupage możemy dać nowe życie starym, zniszczonym przedmiotom lub zbędnym, zazwyczaj wyrzucanym opakowaniom po różnych surowcach. Na pomalowaną gładko powierzchnię naklejamy wzór wycięty z papieru, tak by nie był wyczuwalny przy dotknięciu i wyglądał jak namalowany. Tym sposobem zyskujemy coś niepowtarzalnego, wykonanego samodzielnie, wedle własnego gustu.

Zapewniamy materiały plastyczne: papier do decoupage, farby, lakiery. Uczestników prosimy o przyniesienie na zajęcia przedmiotu, który chcieliby ozdobić (preferowane małe pojemniki, pudełka, podkładki z drewna, metalu, grubej tektury).

Przewidywany czas trwania zajęć to 2 godziny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy pod nr: 46 837 39 28 wew. 36.

Zajęcia odbędą się w niedzielę 16 kwietnia o godzinie 10.00 i 12.00, adresowane są do młodzieży i dorosłych. Udział w warsztatach jest płatny 15 zł od osoby.

 • warsztaty w muzeum plakat

Kondolencje

 • kondolencje

LXIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego - Porządek obrad

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LXIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 29 marca 2023 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

 

 

www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad LXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4.     Przyjęcie wniosków do protokołów z LXI, LXII, LXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

5.     Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.

6.     Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok poprzedni.

7.     Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2022 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8.     Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.

9.     Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2022 roku.

10.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

11.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

12.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr I/8/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

13.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/329/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg powiatowych nr 2706E, 2709E, 2710E, 2730E i 2731E znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

14.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentem drogi powiatowej Nr 2717E znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

15.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

16.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 – 2036.

17.  Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.

18.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.

19.  Wolne wnioski radnych i sprawy różne.

20.  Zakończenie obrad LXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Wystawa "KULminacje" w Muzeum w Łowiczu

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę "KULminacje" - najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wernisaż: 24 marca 2023 r. o godz. 18.00 w Muzeum w Łowiczu (Stary Rynek 5/7).

Wystawa czynna do 31 maja 2023 r.

Wystawa „KULminacje” jest prezentacją najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum KUL. Prezentuje polskie malarstwo, rysunek, akwarelę, grafikę przełomu XIX i XX w. – m.in. prace Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Józefa Pankiewicza, Włodzimierza Tetmajera, Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Rapackiego, Stanisława Noakowskiego, Stanisława Kamockiego. Uzupełniają je przykłady europejskiego malarstwa i grafiki z XVII i XVIII w. Ważną część ekspozycji stanowią również liczne wyroby rzemiosła artystycznego – głównie porcelany z najsłynniejszych manufaktur w Miśni, Wiedniu, Berlinie oraz szkła ze śląskich i czeskich wytwórni.

Wystawa zorganizowana we współpracy z Łódzkim Domem Kultury.

 

 • Plakat wydarzenia

Projekt pn.„Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej”

Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej jest realizatorem projektu „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania XI.3 „Kształcenie zawodowe”, poddziałania XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”.

Grupą docelową projektu są osoby dorosłe z województwa łódzkiego.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

- Krótkie formy kształcenia (40 godz.) dla 100 osób: kurs Instalatora Systemów Fotowoltaicznych PV z uprawnieniami elektrycznymi;

- Krótkie formy kształcenie (80 godz.) dla 50 osób: kursy z zakresu spawalnictwa z uprawnieniami TÜV.

 

W ramach projektu zaplanowano również wyposażenie CRK w niezbędny sprzęt, który pozwoli na kształcenie zawodowe słuchaczy dostosowane do rynku pracy w sektorze energetyki.

Zaproszenie na ww. bezpłatne kursy skierowane jest do osób dorosłych z woj. łódzkiego.

Dokumentacja rekrutacyjna oraz szczegółowe informacje dostępne są pod adresem

www.crklodzkie.pl w zakładce „Fundusze UE” oraz www.ppt.belchatow.pl.

 

 • PLAKAT

Zapraszamy na spotkanie z poezją

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu oraz Klub Seniora ,,Radość” organizują ,,Podwieczorek z Szymborską”. Jest to spotkanie wszystkich miłośników poezji. Zapraszamy tych, którzy chcą posłuchać twórczości poetyckiej naszych lokalnych autorów. Ponadto jest to okazja do zaprezentowania własnych wierszy. Wszyscy Ci, którzy piszą do szuflady, mogą przyjść na ,,Podwieczorek z Szymborską” i przeczytać swoje utwory. Zapraszamy 21 marca o godz. 16.30. Spotkanie odbędzie się w Piwnicy Muzeum w Łowiczu ( wejście od ul. 3 maja).

Wstęp wolny.

 • plakat wieczór poezji

LXIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego - Porządek obrad

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LXIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 15 marca
2023 roku, godz. 15.30, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

 

 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie obrad LXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

4.Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

5.Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 – 2036.

6.Zakończenie obrad LXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Dzień Kobiet

Do wszystkich Pań kierujemy najlepsze życzenia i słowa podziękowania. Dziękujemy za codzienna troskę, zrozumienie i życzliwość. Życzymy pogody ducha i uśmiechu na każdy dzień. 

 

Rada i Zarząd Powiatu Łowickiego. 

 • życzenia dzień kobiet

Popisanie umowy o partnerskiej współpracy Powiatu Łowickiego z Powiatem Hrubieszowskim

Uroczyste popisanie umowy o partnerskiej współpracy Powiatu Łowickiego z Powiatem Hrubieszowskim miało wczoraj miejsce w Hrubieszowie. Ze strony Powiatu Hrubieszowskiego podpisy pod umową złożyła Starosta Aneta Karpiuk wraz z Wicestarosta Markiem Katą, ze strony Powiatu Łowickiego - Starosta Łowicki Marcin Kosiorek oraz Wicestarosta Piotr Malczyk. W wizycie w Powiecie Hrubieszowskim uczestniczy również Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Piotr Gołaszewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kuczyński oraz Radni Powiatu Łowickiego Janusz Michalak i Jerzy Wolski. Dzisiejsze podpisanie partnerskiej umowy poprzedziło przyjęcie przez Rady Powiatów Hrubieszowskiego i Łowickiego w czerwcu minionego roku uchwał o podjęciu partnerskiej współpracy. Podobnie, jak w przypadku trzech pozostałych partnerskich dla Powiatu Łowickiego Powiatów: Tatrzańskiego, Kartuskiego oraz Świdnickiego, celem współpracy z Powiatem Hrubieszowskim  będzie: budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców oraz umacnianie wspólnoty regionalnej,tworzenie i kreowanie założeń turystycznej i kulturalnej polityki promocyjnej, gospodarczej oraz prospołecznej powiatów oraz wspólne aplikowanie po środki unijne i krajowe środki pomocowe. 

 • podpisanie umowy partnerskiej_1
  Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
 • podpisanie umowy partnerskiej_2
  Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
 • podpisanie umowy partnerskiej_3
  Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
 • podpisanie umowy partnerskiej_4
  Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
 • podpisanie umowy partnerskiej_5
  Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Zapraszamy na Targi Akademickie

 • plakat Targi Akademickie

Kampania społeczna #Rozmawiaj #Reaguj

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana została przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego.

 • Kampania społeczna rozmawiaj reaguj grafika 1

Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.

 • Kampania społeczna rozmawiaj reaguj grafika 2

Państwowej Komisji zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane. Celem jest jak najszybsza pomoc tym, które zostały skrzywdzone. Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”. 

https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - ogłoszenie o naborze wniosków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o naborze wniosków

Uchwałą Nr 1142/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2023 r., Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioski można składać do dnia 9 marca 2023 r. do godz. 16.00.

Szczegóły ogłoszenia znajdują w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu – Ogłoszenia i komunikaty – Dotacje na prace przy zabytkach na obszarze Powiatu Łowickiego – Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

https://www.bip.powiat.lowicz.pl/2757,dotacje-na-prace-przy-zabytkach-na-obszarze-powiatu-lowickiego

Kondolencje

 • Kondolencje

Nowa identyfikacja powiatu.

Zachęcamy do lektury artykułu poświęconego niedawno wprowadzonemu brandingowi, jaki ukazał się na portalu wirtualnemedia.pl – „Powiat łowicki ma nową identyfikację wizualną”


https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/powiat-lowicki-nowe-logo-identyfikacja-wizualna

Otwarty konkurs ofert

Uchwałą Nr 1131/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 17 lutego 2023 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

LXII Sesja Rady Powiatu Łowickiego - Porządek obrad

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LXII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 21 lutego 2023 roku, godz. 13.30, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

 https://www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/405/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu łowickiego.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 – 2036.
 6. Zakończenie obrad LXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Profilaktyka raka jelita grubego- bezpłatna kolonoskopia dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Profilaktyka raka jelita grubego – bezpłatna kolonoskopia dla mieszkańców województwa łódzkiego

Zapraszamy do udziału w programie badań przesiewowych raka jelita grubego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej
w województwie łódzkim.

 

Program adresowany jest do osób:

- w wieku 50-65 lat, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonywanego badania przesiewowego;

- w wieku 40-49 lat posiadających krewnego I stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

 

Badanie jest bezpłatne i można zgłaszać się na nie bez skierowania.

Lista placówek wykonujących profilaktyczną kolonoskopię
w ramach programu znajduje się na stronie i jest na bieżąco aktualizowana:

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/9540-program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-wojewodztwie-lodzkim

Kursy dla klas ósmych

Kursy dla uczniów klas ósmych przygotowujące do egzaminu kończącego edukację w szkole podstawowej oraz kursy dla maturzystów przygotowujące do matury z zakresu: matematyki, języka polskiego i języka angielskiego.

W związku z podpisaniem trójstronnego porozumienia pomiędzy Powiatem Łowickim, Fundacją Miasto oraz Lecturus Sp. z o.o. Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego na stronie internetowej kursów https://sklep.lecturus.pl uruchomiona została ulga dla mieszkańców Powiatu Łowickiego. Po podaniu kodu pocztowego na stronie internetowej nabywca uzyskuje kod uprawniający do ulgi 70% od ceny ogólnej. Organizatorem kursów jest Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. Przykładowe lekcje można obejrzeć na:  youtube.com/@lecturusjunior .

Zajęcia dostępne będą dla mieszkańców powiatu w dwóch wariantach:

👉 kursy składające się z 25 godzin lekcyjnych (jeden przedmiot) prowadzonych w formule online na platformie (1 x w tygodniu)  -  kursy rozpoczęły się w grudniu 2022 roku, ale minione lekcje uczniowie będą mogli odtworzyć w trybie VOD,

👉 intensywne kursy składające się z 25 godzin lekcyjnych (jeden przedmiot) prowadzonych online na platformie (2 x w tygodniu) i trwające 13 tygodni  - kursy startują już 30 stycznia 2023 roku, po podpisaniu porozumienia mieszkańcy Powiatu  Łowickiego mają zniżki do 70% do ceny podstawowej, minione lekcje uczniowie będą mogli odtworzyć w trybie VOD.

Nabywcą kursów są bezpośrednio mieszkańcy powiatu (młodzież, rodzice). Lekcje odbywają się na nowoczesnej platformie e-learningowej w formie wykładów i ćwiczeń przy wsparciu nauczyciela, z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji i materiałów multimedialnych dedykowanych konkretnym przedmiotom, z dostępem do VOD z minionych lekcji (w tym kluczowe zagadnienia egzaminacyjne i strategie rozwiązywania zadań). Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy oświaty, laureaci konkursu Nauczyciel Roku z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć online – nauczyciele pasjonaci, którzy z entuzjazmem dzielą się wiedzą.

 

Szczegółowe informacje na stronie kursów https://sklep.lecturus.pl .

 

 • Plakat kursy
 • Plakat kursy

Zabiegi rehabilitacyjne w ZOZ

Zapraszamy do Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na zabiegi rehabilitacyjne kręgosłupa.
Szczegóły programu:
 
 

Kondolencje

 • kondolencje
 • plakat zabiegi rehabilitacyjne

Bieg Tropem Wilczym

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Głównym organizatorem projektu jest Fundacja Wolność i Demokracja, natomiast w Łowiczu instytucją odpowiedzialną za regionalną organizację projektu jest Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Celem i założeniem tego projektu jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 - 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. - tzw. Żołnierzom Wyklętym, poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.

 
𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡 𝗜 𝗠𝗜𝗘𝗝𝗦𝗖𝗘
Bieg odbędzie się 05.03.2023 r. w Łowiczu (start i meta ul. Starorzecze) na dwóch dystansach:
✅ Bieg Honorowy na 1963 m
✅ Bieg na dystansie 5 km
 
𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗕𝗜𝗘𝗚𝗨
◼️ 9:30 - otwarcie Biura Zawodów przy ul. Starorzecze
◼️ 9:30 - 10:45 - weryfikacja uczestników oraz wydawanie pakietów startowych
◼️ 11:00 - start biegu Honorowego na 1963 m
◼️ 11:30 - start biegu na dystansie 5 km
 
𝗭𝗔𝗣𝗜𝗦𝗬
➡ Wypełnij Formularz Rejestracyjny z oświadczeniem:
https://www.protimer.pl/.../tropem-wilczym-bieg.../register
Zapisy prowadzone będą do dnia 4.03.2023 r. lub do wyczerpania limitu 250 zgłoszonych uczestników.
 • bieg tropem wilczym - trasa 1963 m
 • bieg tropem wilczym - trasa 5 km
 • patronat honorowy
 • partner wydarzenia

Terenowy punkt paszportowy

Terenowy punkt paszportowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi został uruchomiony w dniu 23 stycznia br. w siedzibie Urzędu Miasta w Kutnie, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18.

W punkcie będzie można złożyć wniosek o wydanie paszportu, a także go odebrać, czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00 i może z niego skorzystać, podobnie jak z każdego dowolnego punku paszportowego, każdy obywatel Polski.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 253 11 46.

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/terenowy-punkt-paszportowy-w-kutnie-oficjalnie-otwarty

 

Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LXI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 25 stycznia 2023 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Powiatowym Programie Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego za lata 2021 – 2022. 
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 – 2036. 
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok. 
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr I/2/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Koordynatorów Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. 
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji/zarządzenia. 
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2023 roku. 
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2120E Żychlin – Grzybów – Jackowice – Bogoria Dolna odcinek Jackowice – Bogoria Dolna znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny. 
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2716E Różyce – Jasieniec odcinek Kocierzew Północny – Lipnice znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. 
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030”. 
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu łowickiego. 
 20. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami. 
 21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 22. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 
 23. Zakończenie obrad LXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Wystawa “Bo liczy się pasja…”

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę “Bo liczy się pasja…” ze zbiorów łowickich kolekcjonerów.

Wernisaż w niedzielę 29 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 (wejście od ul. 3 Maja – piwnice).

Po kilku latach przerwy Muzeum w Łowiczu ponownie gości zbiory łowickich kolekcjonerów. Wystawa jest eksponowana w zabytkowych, XVII w. piwnicach gmachu pomisjonarskiego. Architektura wnętrz, sceneria tajemniczości miejsca jest dodatkowym atutem towarzyszącym wystawie.

Prezentujemy:

 • rodzinne zbiory ekslibrisów bibliofila doktora Zygmunta Pągowskiego,
 • zdjęcia z dożynek w powiecie łowickim i inne z albumu rodzinnego,
 • sprzęt audio polskich firm (Diora, Fonica, Tonsil, Radmor),
 • znaczki, pocztówki i koperty filatelistyczne,
 • stare fotografie i dokumenty związane z Łowiczem,
 • monety z PRL,
 • etykiety spożywcze,
 • pamiątki związane z jednostką wojskową 3846 w Łowiczu,
 • prasę łowicką z okresu międzywojennego,
 • pocztówki i pamiątki związane z PTTK Łowicz
 • pamiątki związane z Marią Walewską,
 • dawną motoryzację,
 • pocztówki związane z Muzeum Polskim w Rapperswilu.

Wystawa czynna do 26 marca 2023 r.

 • plakat wystawa w muzeum

Warsztaty plastyczne

Muzeum w Łowiczu zaprasza dzieci wraz z rodzicami i dziadkami na niedzielne warsztaty plastyczne pt.: „Na szkle malowane – Babci i Dziadkowi podarowane”.

Niedziela 22 stycznia 2023 r.,  godz. 11.00 i 13.30.

Uczestnicy poznają ciekawą dziedzinę sztuki ludowej jaką jest garncarstwo, dowiedzą się jak ozdabiane były naczynia ceramiczne w regionie łowickim i wykonają malowaną dekorację na  ceramice  korzystając  z wzorów z dawnego Księstwa Łowickiego.

Warsztaty zbiegają się z obchodami Dnia Babci i Dnia Dziadka, będzie to doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu i przygotowania oryginalnego, samodzielnie wykonanego  prezentu. Mamy nadzieję że sprawią one Babciom i Dziadkom wiele radości z okazji ich święta.

Prosimy o przyniesienie przedmiotu ceramicznego do malowania (ramka, talerzyk, kubek, miseczka, filiżanka).

Muzeum zapewnia materiały papieroplastyczne.

Koszt wstępu 15 zł/os.

Obowiązują zapisy: tel. 46 837 39 28 wew. 36.

 

 • plakat warsztaty plastyczne
 • plakat_zniwa_fb___
 • ]myśleć sercem
 • ]myśleć sercem
 • ]myśleć sercem
 • plakat wydarzenia
 • plakat wydarzenia