Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w 2024 r.


 

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2024 r.


 

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2024 r.


 

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2024 r.


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2024 r.


 

KOMUNIKAT

W dniu 07 kwietnia 2023 r. porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego będą świadczone za pomocą środków porozumiewania się na odległość po wcześniejszym umówieniu godziny porady pod numerem telefonu 046 811-53-18.


 


 

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2023 r.


 

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2023 r.


 

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania osób do składu Komisji Konkursowej


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego w 2023 r.


 

KOMUNIKAT

W dniu 31 października 2022 r. porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego będą świadczone za pomocą środków porozumiewania się na odległość po wcześniejszym umówieniu godziny porady pod numerem telefonu 046 311-53-18.


 

KOMUNIKAT

W dniu 15 kwietnia 2022 r. porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawne] oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego będą świadczone za pomocą środków porozumiewania się na odległość po wcześniejszym umówieniu godziny porady pod numerem telefonu 046 811-53-18.


 

Komunikat Starosty Łowickiego w sprawie tymczasowego zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zagrożeniem COVID-19

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 Starosta Łowicki informuje, że od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r. porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego świadczone będą wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon) oraz poza lokalem punktu (zdalnie).

Na poradę zdalną można umówić się dzwoniąc pod numer telefonu 046 811-53-18 lub wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: dorota.kirei@powiatlowicki.pl

Nie jest wymagane złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, natomiast osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W przypadku ustania zagrożenia, działalność punktów w formie stacjonarnej zostanie niezwłocznie wznowiona.


 

KOMUNIKAT
W dniu 07 stycznia 2022 r.
porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego będą świadczone za pomocą środków porozumiewania się na odległość po wcześniejszym umówieniu godziny porady pod numerem telefonu 046 811-53-18.


 

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2022 r.


 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2022 r.


 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Łowickiego


 

Zarządzenie Starosty Łowickiego w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2022 r.


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego w 2022 r.


 

Komunikat Starosty Łowickiego w sprawie przywrócenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego

Starosta Łowicki informuje, iż od dnia 1 czerwca 2021 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 046 811-53-18 lub drogą mailową na adres: dorota.kirej@powiatlowicki.pl


 

Tymczasowe zawieszenie bezpośrednich porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego


 

Nieodpłatna pomocy prawna i poradnictwo obywatelskie w 2021 r.


 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.