NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Komunikat Starosty Łowickiego w sprawie przywrócenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego

Starosta Łowicki informuje, iż od dnia 1 czerwca 2021 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 046 811-53-18 lub drogą mailową na adres: dorota.kirej@powiatlowicki.pl


 

Tymczasowe zawieszenie bezpośrednich porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego


 

Nieodpłatna pomocy prawna i poradnictwo obywatelskie w 2021 r.


 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.