Zespoły ludowe

Zespół Pieśni i Tańca “Blichowiacy”

Zespół działa od 1948 roku. Powstał przy Szkole Rolniczej obecnie Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu. Od wielu pokoleń członkowie zespołu prezentują autentyczny folklor przewijający się w tańcu, śpiewie, muzyce ludowej oraz obrzędach i tradycjach regionu łowickiego. Nazwa “Blichowiacy” pochodzi od słowa “blichować” co oznacza “wybielać”; “blichować płótno”.

Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki”

Zespół „Koderki” powstał w 1957 roku przy Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łowiczu – stolicy Księstwa Łowickiego, rolniczej krainy słynącej z zabytków, historii i bogactwa własnej, odrębnej i wciąż żywej kultury i sztuki ludowej. “Koderki” – to nazwa, która pochodzi od „kodry”- prostokątnej , kolorowej , kwiatowej lub tematycznej wycinanki łowickiej. Zespół tę nazwę przybrał w 1986 roku, a prekursorem “Koderek” był Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca “Budowlani”. Pierwszym kierownikiem artystycznym zespołu był Piotr Cecha.

Dziecięcy Zespół Ludowy „Kocierzewiacy”

Dziecięcy Zespół Ludowy „Kocierzewiacy” działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym. Powstał w 1988 roku, od 2009 roku funkcjonuje pod nazwą Dziecięcy Zespół Ludowy „Kocierzewiacy”. Obecnie do zespołu należy 45 osób, są to dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat. W swoim programie artystycznym mają „Suite łowicką”, w opracowaniu muzycznym Mariana Moskwy, „Scenka pasterska- śpiewy, tańce i łowickie zabawy dziecięce ” w opracowaniu muzycznym Janusza Kaźmierczaka oraz programy okolicznościowe.

Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”

Zespół Pieśni i Tańca "Kalina" działa w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach od 1989 roku. W zespole tańczy 70 tancerzy w trzech grupach: kadrowej, przygotowawczej i dziecięcej. Kalina dysponuje ponad dwugodzinnym zróżnicowanym programem artystycznym zawierającym  nie tylko tańce regionu łowickiego, ale także innych regionów Polski: tańce regionalne – lubelskie, śląskie, nowosądeckie, rzeszowskie, górali tatrzańskich, górali żywieckich, tańce narodowe jak kujawiak, oberek, polonez, mazur, krakowiak a także tańce towarzyskie latynoamerykańskie oraz standardowe.