PFRON

  • logo PFRON
  • logo WRMR

Projekt pn. „Dostawa i montaż windy do skrzydła północnego budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu”

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B

Umowa nr WRR/000263/05/D zawarta w dniu 21 października 2022 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Łodzi, a Powiatem Łowickim.

Dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł.