ZSP nr 3 w Łowiczu

  • Bez nazwy-6

Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000143175.

Tytuł projektu – Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000143175.

Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Źródło finansowania - finansowane przez Unię Europejską.

Umowa nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000143175 z dnia 22.11.2023 r. o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000143175.

Czas trwania projektu: od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r. (tj. 15 miesięcy).

Całkowity budżet i finansowanie unijne:  57.381,00 EURO (tj. 256.653,74 zł).

Celem projektu jest: umożliwienie czerpania wiedzy i doświadczeń przez uczniów u zagranicznych przedsiębiorców, przez stworzenie możliwości odbycia zagranicznych praktyk/staży uczniów, co przełoży się na ich komplementarny rozwój edukacyjny i zawodowy. Projekt ma na celu wspieranie młodzieży kształcącej się w konkretnych zawodach w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przekładających się na rozwój osobisty, zwiększenie ich szans na zatrudnienie lub założenie swojej działalności gospodarczej w branży turystycznej i usługowej oraz dołączenie do Europejskiego Rynku Pracy. Projekt ma na celu rozwój współpracy międzynarodowej, w tym pogłębienie 2 dotychczasowych i ustanowienie min. 4 nowych partnerstw z podmiotami wybranych branży za granicą. Wzrost kompetencji społecznych w tym tolerancji i różnorodności, zawodowych, językowych dla uczniów, w związku z udziałem w projekcie i uczestnictwem w praktykach w środowisku międzynarodowym.

Opis projektu: Projekt stworzy możliwość odbycia zagranicznych praktyk/staży uczniów, kształcących się na kierunkach: technik fotografii i multimediów, technik eksploatacji portów i terminali, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik fryzjerstwa, technik hotelarz w ramach, której młodzież realizować będzie zadania zawodowe przygotowane specjalnie pod kątem ich potrzeb kształcenia. Mobilność zagraniczna uczniów wraz z opiekunami odbędzie się do Grecji.

Link do strony jednostki realizującej projekt: https://zsp3lowicz.wixsite.com/zsp3

 

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Agencji Narodowej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.”