II LO w Łowiczu

  • Bez nazwy-6

Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000137612

Tytuł projektu – Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000137612.

Jednostka realizująca projekt – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Źródło finansowania - finansowane przez Unię Europejską.

Umowa nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000137612 z dnia 18.10.2023 r. o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000137612.

Czas trwania projektu: od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r. (tj. 15 miesięcy).

Całkowity budżet i finansowanie unijne: 64.628,00 EURO (tj. 288.887,16 zł).

Celem projektu jest: Zwiększenie kompetencji kluczowych uczestników poprzez rozwijanie kompetencji językowych, komputerowych, kulturowych oraz społecznych wśród uczniów oraz kadry pedagogicznej, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności technologicznych.

Opis projektu: W ramach realizacji projektu 41 uczniów oraz około 5 nauczycieli weźmie udział w kursach i szkoleniach rozwijających umiejętności językowe oraz kompetencje informatyczne. Wyjazdy uczniów wraz z nauczycieli odbędą się na Litwę oraz do Grecji w 2024 roku.

Link do strony jednostki realizującej projekt: https://2lolowicz.pl/erasmus/

 

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Agencji Narodowej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.”


 

  • wfośgw

Nazwa zadania – „Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu”

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu zrealizuje w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” zadanie pt. „Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu”.

W dniu 06.10.2023 r. została podpisana umowa nr 626/EE/D/2023 o dofinansowanie w formie dotacji. Projekt będzie realizowany od 06.10.2023 r. - 30.06.2024 r.

Koszt całkowity zadania – 63.200,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi  – 60.000,00 zł

Udział własny –  3.200,00 zł

Celem projektu jest: poprawa standardu, komfortu i bezpieczeństwa pracy w pracowni ekologicznej (chemicznej) zarówno dla uczniów jak i dla nauczyciela.

Opis projektu: W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne min.: statywy laboratoryjne, pipety, biureta z kranem teflonowym, rozdzielacz stożkowy, kolby, zlewki, zestawy odczynników, modele atomów, okulary ochronne, wagi. Pracownia chemiczna zostanie wyposażona w nowoczesne meble i sprzęt min.: biurko nauczycielskie, stół, dygestorium, szafy do przechowywania odczynników i szkieł laboratoryjnych oraz komputer. Zostaną przeprowadzone prace remontowe w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej pozwalającej na zamontowanie ciągu 5 zlewów i dygestorium oraz położona zostanie antypoślizgowa wykładzina typu Tarkett.

Link do strony jednostki realizującej projekt: www.2lolowicz.pl

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.zainwestujwekologie.pl, http://www.wfosigw.lodz.pl/