Aktualności 2024

Wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki orz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 1392/2024, Nr 1393/2024 oraz Nr 1394/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki orz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.  


 

Cofnij