Zespół Szkół Technicznych im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

  • Bez nazwy-6

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000143067.

Tytuł projektu Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000143067.

Jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół Technicznych im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Źródło finansowania - finansowane przez Unię Europejską.

Umowa nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000143067 z dnia 10.11.2023 r. o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000143067.

Czas trwania projektu: od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r. (tj. 15 miesięcy).

Całkowity budżet i finansowanie unijne: 55.362,00 EURO  (tj. 244.495,20 zł).

Celem projektu jest: celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych, mobilność uczniów uczestniczących w projekcie, podniesienie kompetencji językowych poprzez praktyczną naukę zawodu i kontakt z językiem w środowisku pracy oraz podniesienie kompetencji społecznych.

Opis projektu: W ramach projektu szkoła razem z partnerem zrealizuje mobilność ponadnarodową uczniów kształcących się na kierunkach technicznych. Wyjazdy 23 uczniów wraz z 5 nauczycieli odbędą się do Grecji. Praktyki zawodowe realizowane będą w przedsiębiorstwach zagranicznych. Efektem zrealizowanych działań będzie wyposażenie uczniów w wiedzę, kompetencje językowe oraz postawy pozwalające w efektywny sposób osiągnąć założone cele projektu. Celem jest ponadto utrzymanie europejskiego poziomu działalności szkoły, który przyczyni się do rozwoju wielu obszarów jej funkcjonowania, motywowanie kadry i uczniów do działania oraz wywarcie mierzalnego i pozytywnego wpływu na poziom kształcenia.

 

Link do strony jednostki realizującej projekt: https://zst.lowicz.pl/

 

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Agencji Narodowej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.”


 

  • log

W ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2020–2026 na podstawie podpisanego Porozumienia nr MEiN/2023/DWEW/3388  o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” zawartego w dniu 10.11.2023 r. z Ministrem Edukacji i Nauki została przyzna dotacja celowa.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Wartość projektu i kwota dofinansowania – 1.520,00 zł.

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu:  od 10.11.2023 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Opis programu: „Wektory życia” to program profilaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych zaprojektowany w formie 12 warsztatów, opracowany na bazie najnowszej wiedzy biologicznej, medycznej, socjologicznej i psychologicznej. Program realizowany w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Cele programu:

– wspomaganie dyrektorów i nauczycieli w realizacji działań wychowawczo- profilaktycznych poprzez udział w kursach w ramach programu „Wektory życia”,

 – wzmacnianie młodzieży w jej kondycji psychicznej i kompetencjach społecznych,

– wspieranie wychowawczej roli rodziny.

 

Link do strony jednostki realizującej program: Zespół Szkół Technicznych im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz (zst.lowicz.pl)