Rodzina Polonijna Łowicz - Soleczniki

 • logo MEN
 • logo powiatu łowickiego

Zadanie  „Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce – „Rodzina polonijna” w roku 2023-II edycja

Zadanie publiczne realizowane na warunkach określonych w porozumieniu, ogłoszeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12.09.2023 r. o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego pn. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce  – „Rodzina polonijna” w roku 2023 - II edycja

Tytuł: „Rodzina Polonijna Łowicz - Soleczniki” 

Powiat Łowicki otrzymał w formie dotacji celowej przekazanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki środki finansowe w wysokości 58 975,00 zł przeznaczone na dofinansowanie współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą, prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce.

Beneficjentami zadania publicznego są:

 1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
 2. Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach

 

Cel projektu i opis:

 1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,
 2. Poznanie historii i geografii Polski,
 3. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postawy patriotycznej,
 4. Umacnianie więzi z narodem polskim i jego kulturą,
 5. Poznanie polskiego dziedzictwa kulturowego oraz promowanie polskich tradycji,
 6. Nawiązanie i wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami,
 7. Umożliwianie współpracy dzieci i młodzieży polonijnej z rówieśnikami z kraju,
 8. Aktywizacja polskich środowisk oświatowych za granicą oraz w Polsce,
 9. Upowszechnianie informacji o Polonii i Polakach zamieszkałych za granicą,
 10. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach realizacji zadania publicznego uczniowie szkół wezmą udział między innymi w następujących wspólnych przedsięwzięciach edukacyjnych:

 1. Wizyta w Muzeum w Łowiczu
 2. Spacer z przewodnikiem po Starym Rynku
 3. Udział w powiatowo-miejskich obchodów 105. Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w ZST nr 1 w Łowiczu
 4. Zwiedzanie Krypt Prymasowskich i Muzeum Diecezjalnego w Łowiczu
 5. Udział w uroczystościach patronki Diecezji Łowickiej św. Wiktorii oraz Narodowego Święta Niepodległości
 6. Wizyta na Zamku Łowicz
 7. Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego
 8. Wizyta na Zamku Królewskim w Warszawie
 9. Wizyta w Muzeum Narodowym w Warszawie
 10. Wizyta w Pałacu w Nieborowie
 11. Zajęcia z języka polskiego
 12. Warsztaty z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”
 13. Wizyty w EC1 w Łodzi
 14. Sens filmowy „Chłopi” w Łodzi
 15. Wizyty w Pałacu w Walewicach
 16. Warsztaty z wycinanki łowickiej z twórczynią ludową

Numer porozumienia: MEiN/2023/DWM/3191
Całkowity koszt realizacji zadania publicznego: 65 957,00 zł
Kwota dotacji przekazanej na realizację  zadania publicznego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: 58 957,00 zł
Kwota wkładu własnego Powiatu: 7 000,00 zł
Termin realizacji zadania publicznego: od dnia 31.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.