Projekt „Poznaj Polskę”

  • 17488

Projekt „Poznaj Polskę”

Tytuł: „POZNAJ POLSKĘ” – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

    Powiat Łowicki otrzymał w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 12 177,00 zł przeznaczone na dofinansowanie 2 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi (wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie z dnia 27 sierpnia 2021 r. z późn. zm.)  zgłoszonymi  przez:

- Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu. Uczniowie szkoły wezmą udział w 2 wycieczkach, w trakcie których będą zwiedzać poniższe punkty edukacyjne:

  1. Wycieczka jednodniowa dla uczniów klas I-III:

  • Toruń - Stare i Nowe Miasto, Toruń, kujawsko-pomorskie;
  • Muzeum Toruńskiego Piernika, Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń , kujawsko-pomorskie.

  2. Wycieczka dwudniowa dla uczniów klas IV-VIII:

  • Park Nauki i Rozrywki Krasiejów, Krasiejów, opolskie;
  • Wykopaliska związane z odkryciem szkieletów dinozaurów, Krasiejów, opolskie;
  • Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Opole, opolskie;
  • Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opole, opolskie.

 

Numer porozumienia:  PP MEiN/2023/DPI/1460 z dnia 14.04.2023 r.
Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia:  15 221,82 zł 
Otrzymana dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki:  12 177,00 zł
Planowany finansowy wkład własny: 3 044,82 zł
Termin organizacji wycieczek: 14.04.2023 r. - 23.06.2023 r. lub od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczego roku szkolnego 2023/2024 do dnia 15.12.2023 r.
Termin wykonania zadania: 14.04.2023 r. – 15.12.2023 r.

 

Cel projektu i opis:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:
jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.
– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

 Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym: a) koszty przejazdu, b) bilety wstępu, c) usługa przewodnicka, d) zakwaterowanie, e) wyżywienie, f) ubezpieczenie uczestników wyjazdu.