Rządowy Fundusz Polski Ład

W dniu 18.09.2023 r. została podpisana umowy na realizację inwestycji drogowej pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego” finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja nr 1 – program inwestycji strategicznych.

Łączna wartość: prac wykonawczych wynosi 4 489 387,20  zł brutto, z czego środki z Rządowego Funduszu stanowią 95% tj. 4 264 917,84 zł brutto.

Łączny zakres modernizacji obejmuje ponad 7,360 km dróg powiatowych.

Inwestycja zostanie wykonana przez firmę DROGOMEX z Pruszkowa w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  • tablica informacyjna - polski ład

 

W dniu 14.04.2023 r. zostały podpisane umowy na realizację inwestycji drogowej pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego” finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych – Edycja nr 2.

Łączna wartość: prac wykonawczych wynosi 15 197 064,31 zł brutto, z czego środki z Rządowego Funduszu stanowią 95% tj. 14 437 211,09 zł brutto.

Łączny zakres modernizacji obejmuje ponad 26 kilometrów dróg powiatowych.

Inwestycja zostanie wykonana przez firmę DROGOMEX z Pruszkowa w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umów.

  • tablica informacyjna - polski ład