Aktualności 2023

LXXV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXXV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 8 grudnia 2023 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

 


 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad LXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w pierwszym półroczu 2024 r. funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego.
  4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.
  5. Zakończenie obrad LXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij