Aktualności 2023

Konkursy wiedzy o Władysławie Grabskim

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół z terenu Powiatu Łowickiego do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości przy współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Powiat Łowicki jest oficjalnym partnerem powyższych inicjatyw. 

W zbliżającym się 2024 roku będziemy obchodzili rocznice 100-lecia reform gospodarczych Władysława Grabskiego; 100-lecia powstania polskiego złotego; 100-lecia powstania Banku Polskiego; 100-lecia powstania Banku Gospodarstwa Krajowego - pełniącego po dziś dzień istotną rolę w stymulowaniu i wspieraniu rozwoju gospodarczego; 100-Lecia wydania „Bankructwa Małego Dżeka" książki Janusza Korczaka - powieści, która stała się pierwszym przewodnikiem przedsiębiorczości, kładąc tym samym podwaliny dla polskiej edukacji ekonomicznej. Niniejsze działania są realizacją wspólnego projektu „Historyczne inspiracje dla przyszłości - Władysław Grabski" Wybitny Polak Ziemi Łódzkiej. Projekt „Historyczne inspiracje dla przyszłości - Władysław Grabski" Wybitny Polak Ziemi Łódzkiej, to edukacja ekonomiczna inspirowana działaniami wybitnego ekonomisty, działacza i polityka Władysława Grabskiego. Jest to okazja do przypomnienia znaczenia jego reform i inicjatyw gospodarczych a jednocześnie promocja Powiatu Łowickiego, na terenie którego mieszkał Władysław Grabski. Organizacja konkurów dla uczniów stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 Lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy.

https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/05/grabski_ksiazka.pdf

Cofnij