Laboratoria przyszłości

  • Zrzut ekranu 2022-05-13 142710

Laboratoria przyszłości

„ LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI ” - inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Powiat Łowicki złożył do Wojewody Łódzkiego wnioski o udzielenia wsparcia finansowego dla szkół podstawowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łowiczu (na podstawie wcześniej złożonych do organu prowadzącego formularzy aplikacyjnych dyrektorów szkół). Kwota wsparcia dla każdej szkoły to 30.000,00 zł.

Łącznie Powiat Łowicki otrzymał na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" kwotę 60.000,00 zł bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu, jeszcze w tym roku szkoły zostaną doposażone w drukarki 3D wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, mikrokontrolery z sensorami; stacje lutownicze do mikrokontrolerów, zestawy audio-video oraz wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.

Cel inicjatywy i opis:

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mająca na celu wsparcie nowoczesnej edukacji z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Łącznie z tej inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów, uczących się w niemal 15 tys. szkół.  

Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły jest uzależniona od liczby uczniów wynikającej z danych z Systemu Informacji Oświatowej. Szkoła licząca do 100 uczniów mogła ubiegać się o wsparcie finansowe maksymalnie do 30 000zł, natomiast 60 000 zł  przysługiwało  szkole do 200 uczniów a 70 000 zł szkole do 234 uczniów. Kiedy liczba uczniów w szkole była większa niż 235, kwota wsparcia na każdego ucznia w szkole wyniosła 300 zł.

Szkoły, które otrzymały środki finansowe, mogą kupować wyposażenie spośród listy sprzętu i narzędzi zawartych w katalogu wyposażenia. Katalog dzieli się na wyposażenie podstawowe i dodatkowe. Wyposażenie podstawowe to obligatoryjny sprzęt, który musi pojawić się w każdej szkole od 1 września 2022 r, do którego należą:

  • drukarki 3D z akcesoriami (w tym oprogramowanie);
  • mikrokontroleksy z sensorami;
  • stacje lutownicze do mikrokontrolerów
  • zestaw audio-video.

Szkoły mogą wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne. Organy prowadzące szkoły, które otrzymają wsparcie w 2021 roku są zobowiązane do wydatkowania co najmniej 60% otrzymanego wsparcia do 31 grudnia 2021 roku