SOSW w Łowiczu

  • log

Tytuł projektu - „Za życiem”

 

W ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem na podstawie podpisanego Porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/496 z dnia 25.04.2022 r. z Ministrem Edukacji i Nauki została przyzna dotacja celowa.

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12H, 99-400 Łowicz.

Wartość projektu i kwota dofinansowania – 529.584,00 zł

Wkład własny –  brak

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 25.04.2022 r. – 31.12.2026 r.

Cel projektu: Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Łowickiego.

Opis projektu: Zarządzeniem nr 30/2018 Starosty Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania wiodącego ośrodka kordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Łowickim do pełnienia tej funkcji został wskazany Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

Program będzie realizowany w latach 2022-2026. Ośrodek obejmuje opieką i pomocą dzieci od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, u których występują różne schorzenia. Placówka udzielała kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz różnego rodzaju niepełnosprawności poprzez organizowanie spotkań, konsultacji oraz zajęcia z terapeutami, fizjoterapeutami, psychologiem oraz logopedą. Rodzinom dziecka, prawnym opiekunom i opiekuną faktycznym dziecka udzielana jest fachowa informacja dotycząca ich dziecka oraz problemów rozwojowych, dostępnych form kompleksowej terapii oraz opieki medycznej. Udzielana jest również pomoc w świadomym pielęgnowaniu dziecka.

W czasie trwania programu specjalistyczne zajęcia prowadzone będą przez różnych terapeutów (min.: neurologopeda, logopeda, psycholog, pedagoga, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuci oraz terapeuci ogólnorozwojowi). Uczestnicy zajęć mają możliwość korzystania z profesjonalnych i nowoczesnych pomocy, przyborów i sprzętów terapeutycznych.

Link do strony jednostki realizującej program: https://soswlowicz.szkolnastrona.pl/p,38,program-za-zyciem