Aktualności 2022

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie Uchwały Nr 1071/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 października 2022 roku ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje trwać będą od 25 października do 4 listopada br.

Cofnij