Aktualności 2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na: „Przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2022/2023 z wykorzystaniem systemu informatycznego”.

Postępowanie unieważnia się na podstawie rozdziału XIII punkt 5 Zapytania ofertowego, znak sprawy KZJ.4350.3.2022, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Cofnij