Poprawa jakości powietrza

Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej

  • logo

Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 2 638 125,26 zł

Kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 337 950,00 zł.

Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi: 788 550,00  zł

www.wfosigw.lodz.pl