Godziny Pracy Aptek

INFORMACJA W SPRAWIE DYŻURÓW APTEK

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 686) od dnia 01 czerwca 2024 r. apteki ogólnodostępne mieszczące się na terenie powiatu łowickiego nie będą już pełnić dyżurów całodobowych. Ustawodawca zobowiązał samorządy powiatowe do dostosowania się do nowego prawa, które nie nakłada już na apteki w miastach – siedzibach powiatu - poniżej 40 tysięcy mieszkańców obowiązku pełnienia całodobowych dyżurów.

Ustawa wskazuje, że za dyżur w dzień wolny od pracy uznawany jest dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną w niedziele i święta bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10:00 a 18:00. Za dyżur w porze nocnej ustawodawca uznaje natomiast dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19:00 a 23:00.

Zgodnie z przekazanymi do Zarządu Powiatu Łowickiego godzinami pracy aptek na terenie powiatu łowickiego funkcjonują apteki ogólnodostępne, które pracują 7 dni w tygodniu (poza dniami świątecznymi) odpowiednio w godzinach 07:00-22:00 i 08:00-22:00 oraz w godzinach 07:00-21:00 i 08:00-20:00 a więc zapewniają dostęp do usług farmaceutycznych w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w soboty a także w dzień wolny od pracy, którym jest niedziela jak i dyżur w porze nocnej.

Biorąc pod uwagę, że w dni świąteczne takie jak 15.08.2024 r., 01.11.2024 r., 11.11.2024 r., 25.12.2024 r., 26.12.2024 r. apteki nie przewidują czasu pracy a w dniach 24.12.2024 r. (Wigilia) i 31.12.2024 r. (Sylwester) skracają swój czas pracy Zarząd Powiatu Łowickiego podjął uchwałę nr 11/2024 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia na terenie powiatu łowickiego aptek ogólnodostępnych do pełnienia w okresie od 01 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.  dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy.

 

Powyższa uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz na stronie www.powiat.lowicz.pl.

 

Apteki świadczące dyżury całodobowe w najbliższej okolicy:

1. Apteka św. Stanisława ul. świętego Stanisława 4 w Skierniewicach tel. 48 832 66 77

2. Apteka Centralna 24 h Całodobowa ul. Żeromskiego 14 w Sochaczewie tel. 46 811 18 11

3. Apteka Serduszko aleja 600-lecia 9 w Sochaczewie tel. 46 862 63 09.