Wykonanie kanalizacji deszczowej budynku Starostwa Powiatowego

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Wykonanie kanalizacji deszczowej budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 225/OW/P/2017 w formie pożyczki zawarta w dniu 9 sierpnia 2017 roku.

W ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu” wykonano kanalizację deszczową wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci deszczowej – miejskiej zlokalizowanej w ulicy Starościńskiej w Łowiczu oraz zainstalowano dwa zbiorniki żelbetowe o pojemności 12,25 m3 każdy z opóźnionym zrzutem wód deszczowych do sieci miejskiej.

Koszt całkowity zadania: 117 480,00 zł.

Pożyczka ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 82 992,00 zł.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl