Eko-pracownia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Eko-pracownia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W. S. Reymonta w Łowiczu

Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została utworzona nowa Eko-pracownia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W. S. Reymonta w Łowiczu.

Projekt pn. „Utworzenie eko-pracowni pn. „Środowisko, w którym żyjemy ma wpływ na to co jemy” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W. S. Reymonta w Łowiczu” obejmuje utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Wartość zadania - 43 739,00 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi – 35 000,00 zł

www.wfosigw.lodz.pl www.zainwestujwekologie.pl