Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna

 • belka logotypów
 1. Nazwa Projektu: „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” Nr Projektu: WND-RPLD.07.04.03-10-0010/16
   
 2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach VII Osi priorytetowej: Infrastruktura dla usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna, została podpisana w dniu 28 czerwca 2017 roku.
   
 3. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Łowickim poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi. Cele szczegółowe projektu:
  • zapewnienie nowoczesnej bazy edukacyjnej dla wychowanków placówki w Kiernozi,
  • wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • poprawa warunków nauczania w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych oraz kształtowania właściwych postaw,
  • podniesienie jakości kształcenia poprzez zakup wyposażenia placówki w Kiernozi,
  • poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi,
  • przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zwiększenie motywacji nauczycieli do efektywniejszej pracy i podniesienie atrakcyjności zajęć dydaktycznych,
  • zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych dla dzieci z obszarów wiejskich.
    
 4. Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 136 665,20 PLN
  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 616 781,34 PLN
  Wkład własny na realizację Projektu: 1 519 883,86 PLN

 

 Rozbudowa MOS w Kiernozi

Zdjęcia MOS w Kiernozi przed rozpoczęciem realizacji inwestycji:

 • Zdjęcia MOS w Kiernozi przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_1
 • Zdjęcia MOS w Kiernozi przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_2
 • Zdjęcia MOS w Kiernozi przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_3
 • Zdjęcia MOS w Kiernozi przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_4
 • Zdjęcia MOS w Kiernozi przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_5
 • Zdjęcia MOS w Kiernozi przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_6
 • Zdjęcia MOS w Kiernozi przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_7
 • Zdjęcia MOS w Kiernozi przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_8
 • Zdjęcia MOS w Kiernozi przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_9

Inwestycja w trakcie realizacji: 2016 rok

 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2016 rok_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2016 rok_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2016 rok_3
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2016 rok_4
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2016 rok_5
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2016 rok_6
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2016 rok_7
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2016 rok_8
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2016 rok_9

Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok

 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_3
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_4
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_5
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_6
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_7
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_8
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_9
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_10
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_11
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_12
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_13
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_14
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_15
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_16
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_17
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2017 rok_18

Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok

 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_3
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_4
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_5
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_6
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_7
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_8
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_9
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_10
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_11
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_12
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_13
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_14
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_15

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji:

 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_1
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_2
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_3
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_4
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_5
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_6
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_7
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_8
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_9

 

 Remont frontowego skrzydła MOS w Kiernozi

Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok

 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_3
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_4
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_5
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_6

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji:

 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_1
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_2
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_3
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_4
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_5

Rozbiórka północnego skrzydła budynku MOS w Kiernozi 

Zdjęcia przed rozpoczęciem rozbiórki północnego skrzydła MOS w Kiernozi

 • Zdjęcia przed rozpoczęciem rozbiórki północnego skrzydła MOS w Kiernozi_1
 • Zdjęcia przed rozpoczęciem rozbiórki północnego skrzydła MOS w Kiernozi_2
 • Zdjęcia przed rozpoczęciem rozbiórki północnego skrzydła MOS w Kiernozi_3

Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok

 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2018 rok_3

Zdjęcia po zakończeniu rozbiórki:

 • Zdjęcia po zakończeniu rozbiórki_1
 • Zdjęcia po zakończeniu rozbiórki_2
 • Zdjęcia po zakończeniu rozbiórki_3