W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej

 • belka logotypów
 1. Nazwa Projektu: „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” Nr Projektu: WND-RPLD.07.04.01-10-0009/16
   
 2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach VII Osi priorytetowej: Infrastruktura dla usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne, została podpisana w dniu 7 czerwca 2017 roku.
   
 3. Celem bezpośrednim projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, a tym samym zwiększone kompetencje uczniów szkół objętych projektem kształcących w zawodach korespondujących z aktualnymi potrzebami rynku pracy.
  Cele szczegółowe projektu:
  • dostosowanie szkół objętych projektem do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
  • dostosowanie kształcenia uczniów szkół objętych projektem do aktualnych potrzeb rynku pracy,
  • wyposażenie uczniów szkół objętych projektem w kwalifikacje niezbędne na rynku pracy,
  • podniesienie konkurencyjności absolwentów szkół objętych projektem na rynku pracy,
  • poprawienie warunków kształcenia zawodowego w szkołach objętych projektem.
    
 4. Przedmiot projektu obejmuje działania dedykowane trzem placówkom edukacyjnym:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.
    
 5. Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 489 858,97 PLN
  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 422 094,24 PLN
  Wkład własny na realizację Projektu: 1 067 764,73 PLN.

 

Przebudowa i remont budynku warsztatów ZSP nr 1

Budynek warsztatów ZSP nr 1 przed rozpoczęciem realizacji inwestycji:

 • Budynek warsztatów ZSP nr 1 przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_1
 • Budynek warsztatów ZSP nr 1 przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_2
 • Budynek warsztatów ZSP nr 1 przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_3

Inwestycja w trakcie realizacji:

 • Inwestycja w trakcie realizacji:_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji_3

 

Przebudowa i remont części budynku dydaktycznego ZSP nr 1

Budynek dydaktyczny ZSP nr 1 przed rozpoczęciem realizacji inwestycji:

 • Budynek dydaktyczny ZSP nr 1 przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_1
 • Budynek dydaktyczny ZSP nr 1 przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_2
 • Budynek dydaktyczny ZSP nr 1 przed rozpoczęciem realizacji inwestycji_3

Inwestycja w trakcie realizacji:

 • Inwestycja w trakcie realizacji_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji_3

 

 Remont sal lekcyjnych w budynku A ZSP nr 2

Inwestycja w trakcie realizacji:

 • Inwestycja w trakcie realizacji:_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji_3

Inwestycja po zakończeniu robót budowlanych:

 • Inwestycja po zakończeniu robót budowlanych_1
 • Inwestycja po zakończeniu robót budowlanych_2
 • Inwestycja po zakończeniu robót budowlanych_3
 • Inwestycja po zakończeniu robót budowlanych_4
 • Inwestycja po zakończeniu robót budowlanych_5
 • Inwestycja po zakończeniu robót budowlanych_6

 

Remont i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku B ZSP nr 2

Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku B ZSP nr 2:

 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku B ZSP nr 2_1
 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku B ZSP nr 2_2
 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku B ZSP nr 2_3
 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku B ZSP nr 2_4
 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku B ZSP nr 2_5
 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku B ZSP nr 2_6

Inwestycja w trakcie realizacji:

 • Inwestycja w trakcie realizacji_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji_3

Inwestycja po zakończeniu robót budowlanych:

 • Inwestycja po zakończeniu robót budowlanych

 

Remont pomieszczeń w budynku C ZSP nr 2

Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku C ZSP nr 2:

 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku C ZSP nr 2_1
 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku C ZSP nr 2_2
 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku C ZSP nr 2_3
 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku C ZSP nr 2_4
 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku C ZSP nr 2_5
 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku C ZSP nr 2_6
 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku C ZSP nr 2_7
 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku C ZSP nr 2_8
 • Pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku C ZSP nr 2_9

Inwestycja w trakcie realizacji:

 • Inwestycja w trakcie realizacji_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji_3
 • Inwestycja w trakcie realizacji_4
 • Inwestycja w trakcie realizacji_5
 • Inwestycja w trakcie realizacji_6
 • Inwestycja w trakcie realizacji_7
 • Inwestycja w trakcie realizacji_8
 • Inwestycja w trakcie realizacji_9

 

 Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu ZSP nr 2

Inwestycja w trakcie realizacji:

 • Inwestycja w trakcie realizacji:_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji_3

Inwestycja po zakończeniu robót budowlanych:

 • Inwestycja po zakończeniu robót budowlanych_1
 • Inwestycja po zakończeniu robót budowlanych_2

 

Remont pomieszczeń ZSP nr 3

Pomieszczenia ZSP nr 3 przeznaczone do remontu:

 • Pomieszczenia ZSP nr 3 przeznaczone do remontu_1
 • Pomieszczenia ZSP nr 3 przeznaczone do remontu_2
 • Pomieszczenia ZSP nr 3 przeznaczone do remontu_3
 • Pomieszczenia ZSP nr 3 przeznaczone do remontu_4
 • Pomieszczenia ZSP nr 3 przeznaczone do remontu_5
 • Pomieszczenia ZSP nr 3 przeznaczone do remontu_6
 • Pomieszczenia ZSP nr 3 przeznaczone do remontu_7
 • Pomieszczenia ZSP nr 3 przeznaczone do remontu_8
 • Pomieszczenia ZSP nr 3 przeznaczone do remontu_9

Inwestycja w trakcie realizacji:

 • Inwestycja w trakcie realizacji_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji_3
 • Inwestycja w trakcie realizacji_4
 • Inwestycja w trakcie realizacji_5
 • Inwestycja w trakcie realizacji_6

 

Wyposażenie pracowni szkolnych objętych projektem

Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 1 w Łowiczu

 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 1 w Łowiczu_1
 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 1 w Łowiczu_2

Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu_1
 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu_2
 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu_3
 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu_4
 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu_5
 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu_6

Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 3 w Łowiczu

 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 3 w Łowiczu_1
 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 3 w Łowiczu_2
 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 3 w Łowiczu_3
 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 3 w Łowiczu_4
 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 3 w Łowiczu_5
 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 3 w Łowiczu_6
 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 3 w Łowiczu_7
 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 3 w Łowiczu_8
 • Pracownie szkolne objęte projektem w ZSP Nr 3 w Łowiczu_9