Dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
 
Dotacja celowa przyznana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na podstawie umowy Nr 39/2017/960.71 z dnia 22.12.2017 r.

Cel dotacji to poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki i higienistki szkolnej.

Całkowita wartość zadania finansowanego ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego wyniosła 32.386,00 zł.

Zakres rzeczowy obejmuje: zakup wyposażenia, sprzętu, aparatury medycznej i produktów leczniczych do gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Dotacje uzyskały następujące szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.