Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Tytuł projektu - „Za życiem”

W ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem została przyzna na podstawie podpisanego Porozumienia nr MEN/2018/DWKI/853 z dnia 17.05.2018 r. z Ministrem Edukacji Narodowej dotacja. W dniu 17.07.2019 r. podpisano Aneks nr 1.

Jednostka realizującą: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12H, 99-400 Łowicz.

Wartość projektu – 264.000,00 zł

Kwota dofinansowania – 264.000,00 zł

Wkład własny –  brak

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 17.05.2018 r.- 31.12.2021 r.

Cel projektu: Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu łowickiego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka.

Opis projektu: Zarządzeniem nr 30/2018 Starosty Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania wiodącego ośrodka kordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Łowickim do pełnienia tej funkcji został wskazany Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

Program będzie realizowany w latach 2018-2021. Ośrodek obejmuje opieką i pomocą dzieci od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, u których występują różne schorzenia (według ICD-10). Placówka udzielała kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz różnego rodzaju niepełnosprawności poprzez konsultacje oraz zajęcia z terapeutami, fizjoterapeutami, psychologiem oraz logopedą. Rodzinom udzielana jest fachowa informacja dotycząca ich dziecka oraz problemów rozwojowych, dostępnych form kompleksowej terapii oraz opieki medycznej. Udzielana jest również pomoc w świadomym pielęgnowaniu dziecka.

Dzięki realizacji zadania zakupiono min.: sprzęt rehabilitacyjny, pomoce do terapii integracji sensorycznej, terapii logopedycznej i ogólnorozwojowej, który pozwolił na wzbogacenie zaplecza gabinetów specjalistycznych. W czasie trwania programu specjalistyczne zajęcia prowadzone będą przez różnych terapeutów (min.: neurologopeda, logopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuci oraz terapeuci ogólnorozwojowi). Uczestnicy zajęć mają możliwość korzystania z profesjonalnych i nowoczesnych pomocy, przyborów i sprzętów terapeutycznych.

Link do strony jednostki realizującej program: https://soswlowicz.szkolnastrona.pl/p,38,program-za-zyciem


Aktualizacja:

W dniu 13.11.2020 r. podpisany został Aneks nr 2 do Porozumienia nr MEN/2018/DWKI/853 z dnia 17.05.2018 r. z Ministrem Edukacji i Nauki. Wartość projektu i kwota dofinansowania wzrosła do kwoty 281.330,00 zł.

Zgodnie z rozliczeniem całkowitym projektu za lata 2018-2021 i pomimo sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju udało się zrealizować projekt i wydatkować łącznie dotacje celową w wysokości 257.258.91 zł.