Program Edukacji Ekologicznej pn.” WODA WSZECHOBECNA”

  • belka logotypów

„Program Edukacji Ekologicznej pn.” WODA WSZECHOBECNA” realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego w Łowiczu”

Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu realizuje program z zakresu edukacji ekologicznej pn. ”WODA WSZECHOBECNA”.

W ramach projektu zostaną:

  • zakupione pomoce dydaktyczne: lupy, pendrive, książki tematyczne, atlasy,
  • odbędą się wycieczki, warsztaty i wykłady,
  • przeprowadzone zostaną szkolne konkursy, zajęcia pozalekcyjne oraz szkolne akcje tematyczne.

Projekt jest realizowany od 1.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

Koszt całkowity zadania - 25 756,58 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 23 170,00 zł

Udział własny – 2 586,58 zł

Zachęcamy do odwiedzenia strony: