Renowacja budynku Starostwa Powiatowego - II etap

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Renowacja budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap

Umowa o umorzenie nr U18005/17225 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 10 maja 2018 roku.

W ramach realizacji zadania pn. „Renowacja budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu – II etap” zostanie wykonane ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji (pod poddaszem nieużytkowym) wełną mineralną grubości 20 cm na powierzchni 551,68 m2.

Koszt całkowity zadania: 30 121,73 zł.

Umorzenie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 26 172,00 zł.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl