Poprawa jakości powietrza

 • belka logotypów
 1. Nazwa Projektu: „„Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” Nr Projektu: WND-RPLD.04.02.02-10-0055/17
   
 2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach IV Osi priorytetowej: Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, została podpisana w dniu 14 stycznia 2019 roku.
   
 3. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej podległych Powiatowi Łowickiemu oraz poprawę komfortu ich użytkowania.
  Cel ten planuje się osiągnąć poprzez przeprowadzenie termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego:
  • budynku „A” Domu Pomocy Społecznej w Borówku,
  • budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu mieszczącego się wzdłuż ul. Kaliskiej,
  • budynku frontowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi,
  • budynku „A” Zespołu Szkół Ponaginazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
  • budynku dydaktycznego wraz z łącznikiem i kotłownią oraz budynku głównego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu.
    
 4. Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 202 660,88 PLN
  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 458 391,38 PLN
  Wkład własny na realizację Projektu: 2 744 269,50 PLN

Termomodernizacja budynku A (administracyjnego) Domu Pomocy Społecznej "Borówek"

Inwestycja w trakcie realizacji: 2019 rok

 • Inwestycja w trakcie realizacji_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji_3

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji w 2019 roku polegającej m.in. na wymianie okien oraz parapetów zewnętrznych:

 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji w 2019 roku_1
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji w 2019 roku_2
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji w 2019 roku_3

Termomodernizacja skrzydła frontowego MOS w Kiernozi.

Zdjęcia inwestycji zrealizowanej w 2018 roku:

 • Zdjęcia inwestycji zrealizowanej w 2018 roku_1
 • Zdjęcia inwestycji zrealizowanej w 2018 roku_2
 • Zdjęcia inwestycji zrealizowanej w 2018 roku_3

Termomodernizacja skrzydła frontowego ZSP nr 4 w Łowiczu.

Inwestycja w trakcie realizacji: 2019 rok

 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2019 rok_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2019 rok_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2019 rok_3
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2019 rok_4
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2019 rok_5
 • Inwestycja w trakcie realizacji: 2019 rok_6

Zdjęcia inwestycji zrealizowanej w 2019 roku:

 • Zdjęcia inwestycji zrealizowanej w 2019 roku_1
 • Zdjęcia inwestycji zrealizowanej w 2019 roku_2
 • Zdjęcia inwestycji zrealizowanej w 2019 roku_3

Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Łowiczu.

Inwestycja w trakcie realizacji

 • Inwestycja w trakcie realizacji_1
 • Inwestycja w trakcie realizacji_2
 • Inwestycja w trakcie realizacji_3
 • Inwestycja w trakcie realizacji_4

Zdjęcia inwestycji zrealizowanej

 • Zdjęcia inwestycji zrealizowanej_1
 • Zdjęcia inwestycji zrealizowanej_2
 • Zdjęcia inwestycji zrealizowanej_3
 • Zdjęcia inwestycji zrealizowanej_4
 • Zdjęcia inwestycji zrealizowanej_5
 • Zdjęcia inwestycji zrealizowanej_6

ZSP nr 2 CZK w Łowiczu

Zdjęcia inwestycji zrealizowanej

 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_1
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_2
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_3
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_4
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_5
 • Zdjęcia inwestycji zrealizowanej_6
 • Zdjęcia zrealizowanej inwestycji_7