SOSW w Łowiczu

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. ”Zielony zakątek” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Brzechwy w Łowiczu

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Brzechwy w Łowiczu realizuje program w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” - utworzenie punktu dydaktycznego pn. ”Zielony zakątek” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Brzechwy w Łowiczu.

 

Koszt całkowity zadania – 54.941,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi  – 48.278,00 zł  

Udział własny – 6.663,00 zł

 

Projekt jest realizowany od 24.02.2020 r. do 19.06.2020 r. Obejmuje utworzenie punktu dydaktycznego przez: ogrodzenie terenu, położenie kostki brukowej, dokonanie nasadzeń roślin i położenia trawnika, zainstalowanie systemu nawadniającego, wyposażenie go w zaplecze techniczne tj. duża altana ze stołami i ławkami, w której będą mogły odbywać się zajęcia dydaktyczne oraz  różnorodne pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.zainwestujwekologie.plhttp://www.wfosigw.lodz.pl/