MOS w Kiernozi

Tytuł projektu - „Aktywna tablica”

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

 

Wartość projektu: 17.500,00 zł

Kwota dofinansowania: 14.000,00 zł

Wkład własny: 3.5000,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 27.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” została przyznana dotacja celowa przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Łodzi na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi. Realizacja zadania umożliwiła zakup pomocy dydaktycznych tj. 2  szt. monitorów interaktywnych dotykowych celem wyposażenia sal lekcyjnych.