Zdalna szkoła

  • belka logotypów

ZDALNA SZKOŁA

„Zdalna Szkoła – wparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Dofinansowanie projektu z UE: 98 400,00 zł (stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu). Program Zdalna Szkoła realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Cel projektu:

      Głównym celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. W ramach pozyskanych środków gminy oraz powiaty mogą sfinansować zakup laptopów, tabletów oraz dostęp do internetu dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Opis projektu:

     W dniu 22 kwietnia 2020 r. Powiat Łowicki  podpisał umowę nr 1289/2020  z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu  o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na kwotę 98 400,00 zł.   

    Według kryterium przydziału grantów ustalonego dla jednostek samorządu terytorialnego Powiat Łowicki znalazł się w VI kategorii, gdzie wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczebności dzieci i wynosi odpowiednio 100.000,00 zł – 100 % dofinansowania. Dyrektorzy szkół, na podstawie dokonanego rozeznania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zgłosili zapotrzebowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.

 Powiat Łowicki w ramach tego projektu zakupił 41 sztuk laptopów DELL INSPIRON 3593-6871 I5-1035G1 8GB 256SSD INT 15.6 W10 BLK przeznaczonych do nauki zdalnej dla 34 uczniów i 7 nauczycieli poniższych szkół:

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu;

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu;

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu;

4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu;

5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu;

6) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu;

7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu;

8) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi;

9) Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu.

  • plakat projekt zdalna szkoła