Zdalna szkoła

 • belka logotypów

Projekt "Zdalna szkoła"

„Zdalna Szkoła – wparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Dofinansowanie projektu z UE: 98 400,00 zł (stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu). Program Zdalna Szkoła realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. W ramach pozyskanych środków gminy oraz powiaty mogą sfinansować zakup laptopów, tabletów oraz dostęp do internetu dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Opis projektu

W dniu 22 kwietnia 2020 r. Powiat Łowicki podpisał umowę nr 1289/2020 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na kwotę 98 400,00 zł.

Według kryterium przydziału grantów ustalonego dla jednostek samorządu terytorialnego Powiat Łowicki znalazł się w VI kategorii, gdzie wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczebności dzieci i wynosi odpowiednio 100.000,00 zł – 100 % dofinansowania. Dyrektorzy szkół, na podstawie dokonanego rozeznania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zgłosili zapotrzebowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.

Powiat Łowicki w ramach tego projektu zakupił 41 sztuk laptopów DELL INSPIRON 3593-6871 I5-1035G1 8GB 256SSD INT 15.6 W10 BLK przeznaczonych do nauki zdalnej dla 34 uczniów i 7 nauczycieli poniższych szkół:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu;
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu;
 3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu;
 4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu;
 5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu;
 6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu;
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu;
 8. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi;
 9. Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu.
 • plakat projekt zdalna szkoła