MOS w Kiernozi

Tytuł projektu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

W ramach wieloletniego rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 została przyznana na podstawie podpisanej Umowy nr 351/2020 z dnia 18.08.2020 r. dotacja celowa przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Łodzi dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi.

Jednostki realizujące: Szkoła Podstawowa Specjalna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu oraz Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi.

Wartość projektu –  6.200,00 zł

Kwota dofinansowania – 4.960,00 zł

Wkład własny –  1.240,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 18.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Cel projektu: Realizacja w roku 2020 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Programu. Zwiększenie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Opis projektu: W ramach projektu zostaną zakupione książki i nowości wydawnicze nie będące podręcznikami w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Uczniowie min. poprzez prowadzanie lekcji bibliotecznych, spotkań czytelniczych, organizowanie konkursów promujących czytelnictwo będą zachęcani do czytania książek dzięki czemu nastąpi zwiększenie poziomu czytelnictwa wśród młodzieży.