I LO w Łowiczu

  • logo NASK
  • logo Ministerstwo Cyfryzacji
  • logo OSE

Tytuł projektu - Szkolne Pakiety Multimedialne Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

 II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu otrzymało w 2021 roku 25 zestawów Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE. W skład pakietu wchodzi tablet Blow PlatinumTAB10 4G V1 wraz z usługą mobilnego dostępu do internetu, klawiatura bez przewodowa z etui, rysik. Szkolne Pakiety Multimedialne OSE zostały ufundowane przez Państwowy Instytut Badawczy NASK poprzez operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ich wartość wyniosła 24.261,75 zł.

Szkolne Pakiety Multimedialne OSE stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem.

Ten nowy sprzęt będzie stanowić pomoc dla uczniów i nauczycieli, przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takiej konieczności do realizacji zdalnego nauczania.

Link do strony szkoły: https://lo1lowicz.pl/nowe-tablety-w-naszej-szkole/


 

  • belka logotypów

Tytuł projektu – „Uczniowie I LO w Łowiczu otwarci na świat”

Jednostka realizująca projekt - I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Mobilność uczniów i pracowników w dziedzinie edukacji szkolnej

Numer umowy:  2021-PL01-KA122-SCH-000014636

Wartość projektu i kwota dofinansowania – 29.754,00 EUR (tj.139.730,73 zł)

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: od 01.11.2021 r. do 28.02.2023 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest rozwijanie i wzrost wybranych kompetencji kluczowych uczestników mobilności w zakresie min.: podniesienia wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych, cyfrowych, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, nowych technologii, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, kompetencji obywatelskich. Celem projektu jest również zwiększenie jakości oferty edukacyjnej I LO w Łowiczu, uczestniczenie młodzieży w wyjazdach edukacyjnych i pozyskanie nowych doświadczeń.

Opis projektu:

Projekt będzie obejmował wyjazdy uczniów do Irlandii wraz z opiekunami. W ramach wyjazdu uczniowie poznają kulturę Irlandii oraz nawiążą kontakty z młodzieżą ze szkoły partnerskiej. Udział w projekcie wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły, wzmocni motywację uczniów do nauki języków obcych i będzie jednocześnie skutecznym elementem promocji placówki i naszego regionu. Uczniowie biorący udział w projekcie poza wiedzą i umiejętnościami i kompetencjami przydatnymi w dalszym funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz edukacji otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie mobilności.