aktualności 2021

XLIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920, z 2021 r. póz. 1038) zwołuję XLIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 15 października 2021 roku, godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Konkurs: RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
  4. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu ŁowickiegoCofnij