aktualności 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2021/2022 z wykorzystaniem systemu informatycznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
Cena ofertowa brutto – 4 674,00 zł

W przedmiotowym zapytaniu do dnia 28.04.2021 r. do godz. 12.00 złożona została jedna oferta.

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego, a zaoferowana w niej cena jest niższa od ceny, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania i jednocześnie najniższa ze wszystkich złożonych ofert.

Starosta Łowicki

Cofnij