Stowarzyszenia

Oddziały Stowarzyszeń

 1. Koło Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę w Łyszkowicach
 2. Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łowiczu
 3. Liga Kobiet Polskich – ZM w Łowiczu
 4. Liga Obrony Kraju – Ośrodek Szkoleniowy w Łowiczu
 5. Liga Obrony Kraju – ZG w Bielawach
 6. Liga Obrony Kraju – ZG w Kocierzewie Płd.
 7. Liga Obrony Kraju – ZG w Łyszkowicach
 8. Liga Obrony Kraju - ZG w Nieborowie
 9. Liga Obrony Kraju – ZG w Zdunach
 10. Liga Obrony Przyrody – Z Gm. W Łowiczu
 11. Łowicki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów
 12. Miejsko-Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu
 13. Polski Komitet Pomocy Społecznej – ZG w Chąśnie
 14. Polski Komitet Pomocy Społecznej – ZG w Domaniewicach
 15. Polski Komitet Pomocy Społecznej – ZG w Kocierzewie Płd.
 16. Polski Komitet Pomocy Społecznej – ZG W Łowiczu
 17. Polski Komitet Pomocy Społecznej – ZG w Łyszkowicach
 18. Polski Komitet Pomocy Społecznej – ZG w Nieborowie
 19. Polski Komitet Pomocy Społecznej – ZG w Zdunach
 20. Polski Komitet Pomocy Społecznej – ZM w Łowiczu
 21. Polski Komitet Pomocy Społecznej –ZG w Bielawach
 22. Polski Komitet Pomocy Społecznej ZW Skierniewice z siedzibą w Łowiczu
 23. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – OM w Łowiczu
 24. Polski Związek Filatelistów – Koło w Łowiczu
 25. Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego – Oddział w Łowiczu
 26. Polski Związek Niewidomych – Koło w Łowiczu
 27. Polski Związek Wędkarski – Koło przy Zakładach „POLFA”” w Łyszkowicach
 28. Polski Związek Wędkarski – Koło w Łowiczu
 29. Polskie Towarzystwo Historyczne OW Skierniewice z siedzibą w Łowiczu
 30. Polskie Towarzystwo Lekarskie – Koło w Łowiczu
 31. Polskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Oddział w Łowiczu
 32. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Koło przy ZOZ – lecznictwo otwarte w Łowiczu
 33. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu
 34. Stowarzyszenia PAX – ZG w Domaniewicach z siedzibą w Skaratkach
 35. Stowarzyszenie „Wisła-Odra” – Koło w Łowiczu
 36. Stowarzyszenie Be Happy – Odział w Łowiczu
 37. Stowarzyszenie PAX – OM w Łowiczu
 38. Stowarzyszenie Twórców Ludowych –OW Skierniewice z siedzibą w Łowiczu
 39. Środowiskowy Uniwersytet Ludowy przy ZSR w Zduńskiej Dąbrowie
 40. Terenowy Związek Sadowników RP Oddział w Kompinie
 41. Towarzystwo im. M. Konopnickiej – Koło w Łowiczu
 42. Towarzystwo Kultury Świeckiej - ZG w Chąśnie
 43. Towarzystwo Kultury Świeckiej – ZG w Kocierzewie Płd.
 44. Towarzystwo Polsko-Austriackie Oddział w Łowiczu
 45. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ZG w Łowiczu
 46. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ZG w Zdunach
 47. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ZM w Łowiczu
 48. ZHP Komenda Hufca w Łowiczu
 49. Związek Inwalidów Wojennych – Koło w Łowiczu
 50. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Łowiczu
 51. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych –ZW w Skierniewicach z siedzibą w Łowiczu
 52. Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Oddział Terenowy w Łowiczu

Cofnij