Kultura i promocja

Kultura i promocja


Powiat Łowicki jest organem prowadzącym dla trzech instytucji kultury. Muzeum w Łowiczu to miejsce poświadczające zarówno o schedzie kulturowej naszego regionu, sztuce baroku, jak również będące animatorem działań i wydarzeń społeczno – kulturalnych. Podobnie rolą Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu jest inicjowanie wydarzeń w tym zakresie, jak również szeroka promocja Ziemi Łowickiej. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu natomiast kieruje ofertę czytelniczą dla mieszkańców Powiatu.

Muzeum w Łowiczu
Stary Rynek 5/7
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 39 28
Fax +48 46 837 36 63
E-mail: sekretariat@muzeumlowicz.pl
Strona www: www.muzeumlowicz.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Muzeum w Łowiczu

 

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 
Stary Rynek 17
99-400 Łowicz
Tel. 726 808 198
E-mail: centrum@powiat.lowicz.plpromocja@powiat.lowicz.pl
FB: www.facebook.com/Centrum-Kultury-Turystyki-i-Promocji-Ziemi-1owickiej

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu 
Stary Rynek 5/7
99-400 Łowicz
Tel. +48 46 837 96 67
Fax +48 46 837 96 67
E-mail: pbp.lowicz@op.pl
Strona www: https://www.lowicz-pbp.sowwwa.pl/

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu