Powiat Łowicki

BIP

Data

5 marca 2021

Imieniny

Fryderyka, Adriana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Archiwum Starego Serwisu Inform. » 2004r. » maj 2004r. »

Treść strony

 • -
06.05.2004r. W dniu 6 maja 2004 roku w Bibliotece Powiatowej w Łowiczu, ul Stary Rynek 5/6 o godz. 1730 odbyło się otwarcie wystawy prac malarskich Agnieszki Kopczyńskiej. Prace malarki będzie można oglądać w budynku biblioteki do końca maja.
6-7.05.2004r. „Pozwolenia zintegrowane – zasady opracowania i opiniowania wniosku o uzyskanie pozwolenia” pod taką nazwą w dniach 6 – 7 maja 2004 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ulicy 3 Maja 7 odbyły się warsztaty skierowane dla administracji samorządowej i przedsiębiorców podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Celem szkolenia było poznanie obowiązków przedsiębiorcy i kompetencji administracji w zakresie wydawania pozwoleń zintegrowanych oraz poznanie zasad wdrażania i kryterii identyfikacji Najlepszej Dostępnej Techniki - BAT i wnioskowanie o uzyskanie PZ.
16.05.2004r. 16 maja 2004 roku na terenie Skansenu w Maurzycach odbędą się I Plenerowe Obchody Dnia Strażaka
Program Imrezy
 1. godz. 1300 - Msza Św. Polowa sprawowana przez Ks. Biskupa i Księży Kapelanów;
 2. godz. 1400 - nadanie wyższych stopni służbowych i odznaczeń;
 3. godz. 1500 - majówka strażacka, podczas której przewidziano:
  • pokazy ćwiczeń,
  • pokazy sprzętu strażackiego,
  • konkursy,
  • występy artystyczne,
  • poczęstunek.
Przebywanie na terenie skansenu w Maurzycach będzie możliwe do zmierzchu.
 • MAPA DOJAZDU DO SKANSENU
19.05.2004r. Promocja Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego miała miejsce 19 maja 2004 roku w godzinach 900 - 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Warsztaty organizowane są przez Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego z siedzibą w Katowicach wraz ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu i Powiatowym Urzędem Pracy w Łowiczu. Spotkanie prowadzone było przez specjalistów Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego. Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego są komponentem strategii modelu Partnerstwa Lokalnego. Wdrożenie tego modelu pozwala na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu oraz zmniejszanie ekonomiczno – społecznych kosztów prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki. Działania te miały utwierdzić w przekonaniu do tworzenia partnerstwa lokalnego i współpracy na tym szczeblu. W promocji warsztatów w Łowiczu udział wzieli przedstawiciele lokalnej przedsiębiorczości oraz samorzadów gminnych.
19.05.2004r. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu w dniu 19 maja 2004 roku o godzinie 12.00 odbyła się Giełda pracy. Dobór kandydatów na stanowisko pracownika biurowego prowadzić będzie firma „Agrokorn” z Łowicza.
20.05.2004r. W dniu 20 maja 2004 roku w Kartuzach podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu podpisana zostanie umowa o współpracy Powiatów Łowickiego, Kartuskiego i Tatrzańskiego. W związku z zawarciem partnerskiego porozumienia w Kartuzach oficjalną delegację złożą przedstawiciele Powiatów Łowickiego i Tatrzańskiego. W skład łowickiej delegacji wejdą Starosta Łowicki – Cezary Dzierżek, Członek Zarządu Powiatu Łowickiego – Waldemar Osica, Dyrektor Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Powiatu – Paweł Lisowski, Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego – Wiesław Dąbrowski oraz Radni Powiatu Łowickiego: Wiesław Adach, Jerzy Wolski i Michał Śliwiński. Celem współpracy będzie budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców oraz umacnianie wspólnoty regionalnej; tworzenie i kreowanie głównych założeń turystycznej i kulturowej polityki promocyjnej, gospodarczej oraz prospołecznej powiatów; wspólne aplikowanie po środki unijne i krajowe środki pomocowe. Realizacja określonych celów odbywać się będzie poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć promocyjnych, służących integracji społeczności Powiatów Kartuskiego, Tatrzańskiego i Łowickiego; realizację zadań mających wpływ na następujące dziedziny i kierunki społeczne: promocję, kulturę, edukację kulturalną oraz proinnowacyjną politykę społeczną. Projekt umowy zawiera zadania, które mają być realizowane przez strony umowy w latach 2004 – 2006, między innymi udział reprezentacji Powiatów w „Wielkich Majówkach Tatrzańskich”, „Jarmarkach Łowickich”, „Truskawkobraniach”, „Jarmarkach Kaszubskich”, „Tatrzańskich Wiciach”, „Biesiadach Łowickich”; przekazywanie informacji pomiędzy Powiatami drogą internetową; wspólna organizacja konferencji tematycznych; organizacja „Festiwalu Trzech Kultur”.
26.05.2004r. W dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ulicy 3 Maja 7 odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad
 3. Wnioski do porządku obrad
 4. Przyjęcie protokółu z XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wstąpienia kandydata Marka Andrzeja Byzdry, w miejsce wygasłego mandatu Radnego Józefa Błaszczyka, na Radnego Rady Powiatu Łowickiego
 6. Złożenie ślubowania przez kandydata na Radnego Rady Powiatu Łowickiego
 7. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie międzysesyjnym
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie międzysesyjnym
 9. Informacja z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w I kwartale 2004 roku
 10. Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003 – 2006
 11. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego w 2003 roku
 12. Podjęcie uchwał rady Powiatu Łowickiego w sprawie:
  • zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Łowickiego
  • ustanowienia medalu im. Władysława Grabskiego „Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej” oraz powołania Kapituły Medalu
  • Zatwierdzenie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatwierdzonego Uchwał ą Nr XXX/156/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
  • wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne
 13. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego

26.05.2004r. Z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 8 – 15 maja obchodzony był Tydzień Bibliotek. Głównym celem i priorytetem Tygodnia jest promocja czytelnictwa i bibliotek. Założeniem organizatorów jest przedstawienie bibliotek jako instytucji nowoczesnych i przyjaznych społeczności. Na okres Tygodnia Bibliotek w dniu 8 maja przypadały również obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W Łowiczu uroczystości związane z tym dniem odbyły się 26 maja o godzinie 1200. Organizatorami obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Łowiczu była Powiatowa Biblioteka Publiczna, gdzie będą miały miejsce uroczystości oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Łowiczu i Gminne Biblioteki w Bielawach, Bocheniu, Chąśnie, Domaniewicach, Kiernozi, Kocierzewie, Łyszkowicach, Nieborowie oraz Zdunach.
31.05.2004r. 31 maja 2004 roku o godzinie 1100 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu przy ulicy Floriana odbyło się zebranie przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu. W naradzie zorganizowanej przez Zarząd OSM Łowicz uczestniczyli między innymi Premier Rzeczpospolitej Polskiej – Marek Belka, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Wojciech Olejniczak oraz Starosta Łowicki – Cezary Dzierżek

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.