Powiat Łowicki

BIP

Data

8 marca 2021

Imieniny

Beaty, Jana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Archiwum Starego Serwisu Inform. » 2004r. » czerwiec 2004r. »

Treść strony

02.06.2004r. Spotkanie informacyjno – promocyjne z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, Urzędu Gminy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy na temat Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Rolniczego odbędzie się 2 czerwca 2004 roku o godzinie 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu. Celem spotkania jest przybliżenie działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w tym samorządów gminnych w tworzeniu warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz zatrudnienia. Podczas spotkania prowadzonego przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi zostaną również omówione zasady współpracy pomiędzy samorządami województwa a powiatu zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
02.06.2004r. W dniu 2 czerwca 2004 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu o godz. 1100 odbędzie się giełda pracy. podczas której firma "Send" z Łodzi przeprowadzi dobór kandydatów na stanowisko: ankieter.
02.06.2004r. Spotkanie Komitetu Obchodów Roku Grabskiego w Powiecie Łowickim odbyło się 2 czerwca 2004 roku o godzinie 1200 w Borowie. Podczas spotkania ustalony został program uroczystości związanych z obchodami Roku Władysława Grabskiego, jakie będą miały miejsce 7 lipca 2004 roku w Borowie.
03.06.2004r. Zarząd Województwa Łódzkiego jest organizatorem spotkania, jakie odbędzie się 3 czerwca 2004 o godzinie 1300 w Joachimowie – Ziemiarach. Spotkanie wiąże się z zakończeniem rozruchu i próbnego obciążenia wodą rolniczego zbiornika retencyjnego Joachimów – Ziemary zrealizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W spotkaniu uczestniczyć będzie Starosta Łowicki – Cezary Dzierżek.
03.06.2004r. 3 czerwca 2004 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łowiczu odbędzie się kiermasz prac dzieci niepełnosprawnych. Dochód z kiermaszu w zależności od jego wysokości przeznaczony zostanie na pomoce dydaktyczne lub wymarzoną wycieczkę. Podczas kiermaszu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łowiczu obecni będą Wicestarosta Łowicki – Eugeniusz Bobrowski oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Hendrysiak.
03.06.2004r. 3 czerwca 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Łowiczu o godzinie 1200 odbędzie się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Porządek obrad przewiduje skrótowe omówienie zadań zawartych w programach kierunkowych z podkreśleniem spraw problemowych przy ich realizacji bądź przedstawienie nowych inicjatyw dla poprawy bezpieczeństwa w poszczególnych jego obszarach. Zadania przedstawią wykonawcy Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2004 – 2006. Kolejnym punktem będzie między innymi przedstawienie informacji o propozycji utworzenia fundacji „Bezpieczny Powiat Łowicki”.
04.06.2004r. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w IV Powiatowym Konkursie na Ludowe Wyroby Hafciarskie – „Haftowane cuda” odbędzie się 4 czerwca 2004 roku o godzinie 1200 w filii Ośrodka Kultury w Boczkach. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Kocierzewie.
05.06.2004r. 5 czerwca 2004 roku o godzinie 1000 w Szkole Podstawowej w Mysłakowie miała miejsce uroczystości z okazji 10 – tej rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Mysłakowie imienia Marii Konopnickiej.
06.06.2004r. W dniu 6 czerwca 2004 roku o godz. 1700 w zameczku Gen. Klickiego odbyło się otwarcie wystawy prac graficznych Aleksandry Chojeckiej.
08.06.2004r. Uroczystość Wręczenia Certyfikatów Programu Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA na terenie Polski pod honorowym patronatem Prezydenta RP – Aleksandra Kwaśniewskiego odbyła się 8 czerwca 2004 roku w Galerii Porczyńskich – Muzeum Jana Pawła II w Warszawie. Podczas uroczystości Certyfikaty otrzymali między innymi Powiatowi Specjaliści Partnerstwa Lokalnego z terenu Powiatu Łowickiego: Starosta Łowicki – Cezary Dzierżek, Dyrektor Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Powiatu – Paweł Lisowski, Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu – Martyna Szpiek – Górzyńska oraz Agnieszka Kopczyńska. Organizatorami uroczystości są Departament Pracy USA, Worldwide Strategies Inc., Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, Ambasadą USA w Polsce, Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Związkiem Powiatów Polskich.
Starosta Łowicki infomuje, że 11 czerwca 2004 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy W Starostwie Powiatowym w Łowiczu
Zarządzenie Starosty Łowickiego Nr 7/2004 z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie ustalenia dnia 11 czerwca 2004 roku dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
18.06.2004 r. W dniu 18 czerwca 2004 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu, o godz. 1000 odbędzie się Giełda Pracy, podczas której firma "ROZETTE" z Łowicza przeprowadzi dobór kandydatów na stanowisko: osoba do klejenia torebek.
18.06.2004r. w dniu 18 czerwca 2004r.w Płocku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „ Bezpieczeństwo lokalne” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Ryszarda Kalisza Organizatorami Konferencji są Prezydent Płocka, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych oraz Związek Miast Polskich i Fundusz Wyszechradzki. W Konferencji przewidziano udział przedstawicieli policji miejskich ze Słowacji, Czech, Węgier, Szwajcarii, Francji, Niemiec oraz Polski. Program Konferencji przewiduje między innymi wystąpienia Dyrektora Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, przedstawiciela Komendy Głównej Policji oraz wykłady np. referat prof. Michała Kuleszy – „Policja municypalna – administrowanie i finansowanie bezpieczeństwa lokalnego”. Do udziału w Konferencji „Bezpieczeństwo lokalne” zaproszony został Starosta Łowicki – Cezary Dzierżek.
18.06.2004r. W dniu 18 czerwca 2004 roku o godzinie 1100 w Starostwie Powiatowym w Łowiczu przy ulicy 3 Maja 7 odbyły się warsztaty szkoleniowe „Program Rozwoju Instytucjonalnego – Warsztaty z Etyki”. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Program warsztatów przewidywał między innymi prezentację dostępnych narzędzi do praktycznego stosowania w jednostkach samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji kodeksów etyki.
19.06.2004r. 19 czerwca 2004 roku odbyła się konferencjia pod hasłem „ Polityka europejskich narodowych związków działkowców wobec dzieci i młodzieży”Organizatorem konferencji jest Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców oraz Międzynarodowe Biuro Ogrodów Działkowych i Rodzinnych są organizatorami Międzynarodowej.
22-23.06.2004r. W dniach 22 - 23 czerwca 2004 roku w Powiecie Łowickim gościła oficjalna delegacja z Austrii.
23.06.2004r. w dniu 23 czerwca 2004 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu odbyły się warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego.
25.06.2004r. W dniu 25 czerwca 2004 roku w Pałacu Rektorskim Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przy ulicy Nowoursynowskiej w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Władysław Grabski jako uczony i mąż stanu”
26.06.2004r. W dniu 26 czerwca 2004 r. w Muzeum w Łowiczu, o godz. 1700 odbyło się otwarcie wystawy "Tkanina artystyczna Bolesława Tomaszkiewicza". Wystawa jest ekspozycją towarzyszącą XI Międzynarodowego Triennale Tkaniny, organizowanego przez Centralne Muzeum Włókiennictwa W Łodzi.
30.06.2004r. W dniu 30.06.2004r. o godz 10°° w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. 3 Maja 7 odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Łowickiego. Porządek obrad...

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.