Powiat Łowicki

BIP

Data

23 kwietnia 2021

Imieniny

Wojciecha, Jerzego

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Stara strona » Integracja europejska » Fundusze Strukturalne » Programy Operacyjne » Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich »

Treść strony


SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH        Aby państwa członkowskie Unii Europejskiej mogły korzystać ze środków Funduszy Strukturalnych konieczne jest stworzenie szeregu dokumentów. Pierwszy z nich to Narodowy Plan Rozwoju. Jego wdrażaniu służą programy operacyjne. Jednym z takich programów jest Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Jego postanowienia są uszczegółowione w Uzupełnieniu Programu. Przygotowanie wniosku o finansowanie i realizacja takiego projektu wymaga dobrej znajomości obu dokumentów.        Głównym celem SPO RZL jest:
"budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy".
       Celem szczegółowym programu jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

UZUPEŁNIENIE PROGRAMU SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006        Uzupełnienie Programu pokazuje, w jaki sposób Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) zapewni efektywne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) dla wsparcia zatrudnienia oraz zasobów ludzkich w Polsce w latach 2004 - 2006.        Uzupełnienie programu jest dokumentem opisującym system wdrażania oraz priorytety i działanie programu operacyjnego. Podstawowym celem Uzupełnienia Programu jest uszczegółowienie zapisów SPO RZL, zwłaszcza pod kątem określenia typów projektów, które wspierane będą z EFS w ramach poszczególnych działań, co umożliwi Instytucji Zarządzającej prawidłowe zarządzanie, monitorowanie i ocenę realizacji programu, priorytetów oraz poszczególnych działań.        Uzupełnienie Programu stanowi jednocześnie informację o sposobie realizacji celów zawartych w SPO RZL, przesyłaną do Komisji Europejskiej. Dla zapewnienia właściwej realizacji przyjętych działań oraz priorytetów określono w Uzupełnieniu Programu wskaźniki monitorowania poszczególnych działań. Przyjęte wskaźniki będą służyły do oceny postępów realizacji SPO RZL przez Komitet Monitorujący SPO RZL oraz Komisję Europejską.        Dokument ten określa potencjalnych projektodawców, a więc podmioty uprawnione do zgłaszania projektów, które mogą być wspierane z EFS. Opisuje system wyboru projektów, którego procedury są zgodne z obowiązującym w RP systemem instytucjonalnym, prawnym oraz systemem finansów publicznych. Ponadto określa ogólne zasady wyboru projektów, tryb składania i rozpatrywania wniosków o środki, kryteria, a także podstawy zatwierdzania projektów do realizacji.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.