Powiat Łowicki

BIP

Data

23 kwietnia 2021

Imieniny

Wojciecha, Jerzego

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Stara strona » Integracja europejska » Fundusze Strukturalne » Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego »

Treść strony


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
       Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF - European Regional Development Fund) powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE.        Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących dziedzinach:
  • inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc pracy
  • inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich dla regionów objętych celem nr 1
  • inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 1
  • rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw działalność badawczo-rozwojowa
  • inwestycje związane z ochroną środowiska.
       Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspierając wybrane regiony współfinansuje realizację celów nr 1 i 2 Polityki Strukturalnej UE. Są to: rozwój i dostosowania strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju oraz przekształcenia strukturalne terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi przemysłu.        EFRR będzie współfinansował projekty realizowane w ramach następujących programów operacyjnych:Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego, SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, SPO Transport, PO Pomoc Techniczna.
KONTAKT
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej p.o. dyrektora Piotr Żuber ul. Wspólna 2/4 * tel.: (0-prefix-22) 661-91-48 faks: (0-prefix-22) 661-91-45

WAŻNE DOKUMENTY
W ramach Programu Operacyjnego ZPORR istnieją 3 formularze wniosków aplikacyjnych oraz instrukcje ich wypełniania :

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.