Powiat Łowicki

BIP

Data

5 marca 2021

Imieniny

Fryderyka, Adriana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Stara strona » Integracja europejska » Fundusze Strukturalne » Europejski Fundusz Społeczny »

Treść strony


EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (ESF - EUROPEAN SOCIAL FUND)        Europejski Fundusz Społeczny (ESF - European Social Fund) jest pierwszym z zastosowanych we Wspólnocie instrumentów polityki strukturalnej. Został powołany do życia na podstawie art. 123 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957). Fundusz działa od 1960 roku, a jego głównym celem jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich.        Środki finansowe są przeznaczane na pomoc dla różnych regionów i grup społecznych w tym w szczególności dla pracowników zagrożonych bezrobociem długoterminowym oraz dla ludzi młodych (do 25 roku życia) wkraczających dopiero na rynek pracy.        Pomoc z Europejskiego Funduszu Socjalnego jest realizowana poprzez:
  • organizowanie szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe (w tym praktyk i szkoleń wewnątrzzakładowych), przez co zwiększa się możliwości pracowników na rynku pracy
  • ulepszanie systemów powszechnego kształcenia oraz dostosowywanie ich do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy
  • kształcenie kadr, ekspertów i personelu dydaktycznego; wspieranie pośrednictwa pracy oraz organizacji zajmujących się doradztwem i informacją zawodową
  • wspieranie programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy w tym zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach walkę z dyskryminacją zawodową w tym wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
  • wspieranie grup ludzi odrzuconych i defaworyzowanych przez społeczeństwo (np. bezdomnych i uzależnionych).
  • pomoc techniczną, badania naukowe i promowanie nowych technologii.
       Budżet Europejskiego Funduszu Socjalnego wynosi na lata 2000-2006 około 60 miliardów euro, co stanowi około 30 procent środków przeznaczonych dla Funduszy Strukturalnych przez Unię Europejską na lata 2000-2006 (jest to razem prawie 195 miliardów euro).        Alokacja dla Polski w okresie programowania 2004 - 2006 z EFS wyniesie 1 748,9 mln euro. Środki tego Funduszu przeznaczane są wyłącznie na działania nieinwestycyjne (np. szkolenia, staże) i stanowić powinny uzupełnienie działań inwestycyjnych realizowanych w ramach pozostałych funduszy strukturalnych.        Środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2004-2006 przeznaczone zostaną na finansowanie projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich; Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Oprócz tego Europejski Fundusz Społeczny finansuje działania w ramach programu EQUAL, który jest jedną z Inicjatyw Wspólnoty.

KONTAKT
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym p.o. dyrektora Adriana Niedoszewska ul. Żurawia 4A * tel. (0-prefix-22) 693-47-63, 628-38-88 faks: (0-prefix-22) 693-40-71 Pytania ogólne dot. SPO RZL i EFS Departament Zarządzania EFS w MGPiPS: e-mail:zarzadzanieEFS@mpips.gov.pl Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego p.o. dyrektora Magdalena Tarczewska - Szymańska ul. Żurawia 4A * tel. (0-prefix-22) 628-42-19 faks: (0-prefix-22) 693-40-72 Pytania do Beneficjenta Końcowego Działań 1.1, 1.5 i 1.6 SPO RZL, Departamentu Wdrażania EFS w MGPiPS: e-mail:wdrazanieEFS@mpips.gov.pl

WAŻNE DOKUMENTY

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.