Powiat Łowicki

BIP

Data

23 kwietnia 2021

Imieniny

Wojciecha, Jerzego

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Stara strona » Integracja europejska » Fundusze Strukturalne »

Treść strony


FUNDUSZE STRUKTURALNE
       Polska po wejściu do Unii Europejskiej uzyska szansę skorzystania z pomocy finansowej, którą Unia Europejska oferuje swoim członkom w ramach prowadzonej polityki regionalnej. Wsparcie finansowe pochodzić będzie m.in. z funduszy strukturalnych. W celu ich wykorzystania Polska przygotowała dokument przedstawiający plan rozwoju gospodarczego i społecznego państwa. Dokument ten to Narodowy Plan Rozwoju (NPR) 2004–2006, określający najważniejsze działania strukturalne, które Polska zamierza uruchomić w latach 2004–2006.

       14 stycznia 2003 roku NPR został przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie przekazany Komisji Europejskiej. W ramach NPR-u realizowane będą przedsięwzięcia koncentrujące się wokół następujących osi rozwoju:
 • Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia.
 • Tworzenie warunków dla zwiększania poziomu inwestycji, trwałego rozwoju i promowania spójności przestrzennej:
  • Infrastruktura transportowa i teleinformacyjna,
  • Infrastruktura ochrony środowiska i zagospodarowanie przestrzenne.
 • Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich.
 • Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów.
       Łączna suma środków publicznych (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, środki krajowe) zaangażowanych w realizację Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wyniesie 14 891,5 mln euro, z czego 11 368,6 mln euro (w cenach z roku 1999) tj. 76,3% całości sumy pochodzić będzie ze środków wspólnotowych. Środki te będą wydatkowane począwszy od roku 2004 do roku 2009, a w przypadku Funduszu Spójności nawet do 2010 r. Szacuje się, że zaangażowanie środków UE w realizację celów polityki strukturalnej w Polsce (11 368,6 mln euro), w układzie poszczególnych funduszy, ukształtuje się w latach 2004-2006 następująco:
 • Fundusze strukturalne łącznie – 67,2% (7 635,3 mln euro), w tym:
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 60,9% (4 652,8 mln euro),
  • Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – 22,9% (1 748,9 mln euro),
  • Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) Sekcja Orientacji – 13,8% (1 055,0 mln euro),
  • Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR) – 2,4 % (178,6 mln euro),
 • Fundusz Spójności – 32,8% (3 733,3 mln euro).
       Dodatkowo, w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju (NPR), Komisja Europejska wraz z Polską przygotują i uzgodnią Podstawy Wsparcia Wspólnoty – PWW (Community Support Framework – CSF) dla naszego kraju. Dokument PWW ma przedstawiać uzgodnioną strategię i priorytety dotyczące wspólnego działania oraz opisywać oczekiwane oddziaływanie, uzgodnione zasadnicze kierunki wsparcia z funduszy strukturalnych UE, a także ogólny plan finansowy.

       W ramach NPR, w oparciu o wynegocjowane z Komisją Europejską Podstawy Wsparcia Wspólnoty, realizowanych będzie pięć Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO), jeden Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Program Operacyjny – Pomoc Techniczna. Za przygotowanie programów operacyjnych odpowiedzialne są następujące instytucje:
PROGRAMY OPERACYJNE I INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE
NAZWA PROGRAMU INSTYTUCJA PRZYGOTOWUJĄCA PROGRAM
SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
SPO Rozwój zasobów ludzkich Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoj obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Ministerstwo Rolnictwa i Ropzwoju Wsi
SPO Transport - Gospodarka morska Ministerstwo Infrastruktury
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (we współpracy z samorządami województw)
Program Operacyjny - Pomoc Techniczna Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej


       Przewidywana alokacja środków z funduszy strukturalnych dla Województwa Łódzkiego na lata 2004 – 2006, w ramach ZPORR wynosi 157,10 mln euro. Alokacja na pozostałe Sektorowe Programy Operacyjne zostanie przyznana zgodnie z projektami zgłoszonymi przez województwa w ramach poszczególnych programów sektorowych.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.