Powiat Łowicki

BIP

Data

23 marca 2017

Imieniny

Pelagii, Feliksa

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

stat.gov
pttk
kalendarz
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp
geoportal

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

METODOLOGIA PROCESU TWORZENIA STRATEGII POWIATU ŁOWICKIEGO        Metodologia procesu tworzenia Strategii Powiatu Łowickiego została oparta na trzech podstawowych etapach. Należą do nich:        1 etap – diagnozowanie strategiczne, w którym przeprowadzana jest analiza ilościowa i jakościowa zasobów, zjawisk i procesów zachodzących w diagnozowanym obszarze, analiza jego otoczenia, która ostatecznie pozwoli na zidentyfikowanie problemów rozwojowych i wyznaczenie priorytetów rozwoju,        2 etap – wyznaczenie celów rozwojowych o charakterze strategicznym, sporządzenie priorytetów i programów rozwojowych,        3 etap – wdrażanie i zarządzanie strategią.        Na obecnym poziomie reformy ustrojowej, w przypadku powiatów, zasadnicze znaczenie mają etap diagnozowania strategicznego oraz etap wyznaczania priorytetów rozwoju. Etap pierwszy to ocena strategicznych grup problemów, będących w gestii powiatu, a także podstawowych procesów i zjawisk, które mają i będą mieć wpływ na rozwój w powiecie. Etap ten nosi nazwę diagnozowania strategicznego.        Aby właściwie dokonać analizy, a następnie zdiagnozować interesujące nas obszary problemowe, w celu określenia kierunków i priorytetów rozwojowych, został powołany Zespół Roboczy, w skład którego weszły osoby merytorycznie związane z badanymi obszarami i problemami. Etap diagnostyczny prac nad Strategią Powiatu Łowickiego zakończył się analizą SWOT, będącą kompleksowym podsumowaniem prowadzonych analiz oraz próbą usystematyzowania i zhierarchizowania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, pod względem siły ich oddziaływania na kształtowanie dalszego rozwoju.        Drugi etap to wyznaczenie celów i priorytetów rozwojowych. Na podstawie zdiagnozowanych uwarunkowań, nakreślono misję rozwoju powiatu oraz zaproponowano możliwe i optymalne cele rozwoju, a także kierunki działań zmierzających do realizacji tych celów.        Trzeci etap, związany z wdrażaniem i zarządzaniem strategią, uwarunkowany jest właściwym poziomem finansowania instytucji i instrumentów związanych z jej realizacją.        Prace nad Strategią Powiatu Łowickiego prowadzone były między innymi metodą seminaryjną, przy współpracy konsultantów z Towarzystwa Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych z przedstawicielami Zespołu Roboczego oraz Lokalnego Zespołu Koordynacyjnego, koordynującego prace nad strategią.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.