Aktualności 2024

I Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) zwołuję I Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 6 maja 2024 roku, godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.


  www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu  

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Złożenie ślubowania przez radnych w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.
8. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
9. Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij