Aktualności 2024

Przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Zduny

STAROSTA  ŁOWICKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Zduny, obręb 0015 Strugienice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 745/3 o powierzchni 0,1000 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą Nr LD1O/00000724/7.

Cofnij